Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bù Đốp

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT - Đại diện pháp luật: Ngọ Văn Nguyên
Địa chỉ: 109 ấp Tân Hội, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP - Đại diện pháp luật: Phan Thế Thọ
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 6, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Mã số thuế: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Thanh Bình, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Và  Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trung Tâm Y tế Dự Phòng

Mã số thuế: Trung Tâm Y tế Dự Phòng - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Tài
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

UBND Xã Tân Thành

Mã số thuế: UBND Xã Tân Thành - Đại diện pháp luật: Trần Lợi Thắng
Địa chỉ: Âp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Tuyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Tuyền - Đại diện pháp luật: Mai Thị Lùng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 7, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hùng Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hùng Nhân - Đại diện pháp luật: Vũ Công Hùng
Địa chỉ: ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phương Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phương Trang - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bù Đốp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nam Sơn Hà

Mã số thuế: Chi Nhánh Bù Đốp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nam Sơn Hà - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Kha
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phú Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phú Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đủ
Địa chỉ: ấp 9, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Anh Huy

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH  Anh Huy - Đại diện pháp luật: Trần Nha
Địa chỉ: 138 Nguyễn Huệ, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Minh Linh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Minh Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Linh
Địa chỉ: Số nhà 55, Thôn 1, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Hồng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Hồng Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Minh
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Diệu, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đình Chương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đình Chương - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chương
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện huyện Bù Đốp

Mã số thuế: Bưu Điện huyện Bù Đốp - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tú
Địa chỉ: số 145, ĐT 759B, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Vân

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải Yến
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Thanh Bình,, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Trường Nhân

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Trường Nhân - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Nhân
Địa chỉ: Khu 64, ấp Cửa Rừng, xã Phước Thiện,, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đốp

Mã số thuế: Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đốp - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Hùng Quang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Hùng Quang - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh

Mã số thuế: Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hưng
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Vũ

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Vũ - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Số nhà 112, ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tri Bỉ

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tri Bỉ - Đại diện pháp luật: Dương Văn Minh
Địa chỉ: , Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Hoàn
Địa chỉ: ấp Thanh Thuỷ, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum Tại Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum Tại Bình Phước - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Cửa khẩu Hoàng Diệu, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Phú Lai

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Phú Lai - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Ngã ba đường 10, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Quyên

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Quyên - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Loan
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Châu

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Tổ 12, thôn 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Cục Thuế Huyện Bù Đốp

Mã số thuế: Chi Cục Thuế Huyện Bù Đốp - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Thanh Bình, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Bến xe Bù Đốp - Hợp tác xã Thiện Hưng

Mã số thuế: Bến xe Bù Đốp - Hợp tác xã Thiện Hưng - Đại diện pháp luật: Đỗ Lê Hoàng Vũ
Địa chỉ: ấp 3, Thiện Hưng, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước