Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHòNG CHáY CHữA CHáY BảO ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHòNG CHáY CHữA CHáY BảO ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Số 70/11, Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Tự ĐộNG NGHĩA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Tự ĐộNG NGHĩA BìNH - Đại diện pháp luật: Trương Văn Duy
Địa chỉ: Số 510/14, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực
Địa chỉ: Số 152/26, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BáCH KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BáCH KHOA - Đại diện pháp luật: Ngụy Văn Tấn
Địa chỉ: Lô 2, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BKRE BáCH KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BKRE BáCH KHOA - Đại diện pháp luật: Ngụy Thị Diệu Hương
Địa chỉ: Lô 2, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH HOàNG BáCH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH HOàNG BáCH - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Chinh
Địa chỉ: Lô 02, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI KIM THàNH VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI KIM THàNH VINH - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Anh
Địa chỉ: Số 130, tổ 6, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AVN METAL

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AVN METAL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 1085, tờ bản đồ số 131, khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SIN CHENG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SIN CHENG - Đại diện pháp luật: Gián Trân Tâm
Địa chỉ: Thửa đất số 800, tờ bản đồ số 7, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MộC VăN KíA

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MộC VăN KíA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Thửa đất số 714, Tờ bản đồ E5, Khu phố Tân Thắng, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI BLUE STAR - KHO HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI BLUE STAR - KHO HàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Lô J1, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOATEX

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOATEX - Đại diện pháp luật: Lâm Tài Hoa
Địa chỉ: Số T3/64M, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TAM THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư TAM THANH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: Số 4/6B, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHướC TấN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHướC TấN LộC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Lũy
Địa chỉ: Số 08, Tổ 1, Khu phố 08, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lý PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lý PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Lý Nhựt Sáng
Địa chỉ: Số 142, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 7, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM Và ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN LộC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN LộC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 94, đường số 1, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NệM ĐạI HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NệM ĐạI HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: 167/37A đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 2, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIêN OANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIêN OANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang Liễu
Địa chỉ: Số 142/7, Khu phố Đông B, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HENRICUS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HENRICUS - Đại diện pháp luật: Vương Thúy Hà
Địa chỉ: Số 81/1, tổ 1, khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH VIETTEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIETTEN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thọ
Địa chỉ: Số 445/14/6, đường ĐT 743A, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Gỗ Đỗ ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Gỗ Đỗ ĐOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đỗ
Địa chỉ: Thửa đất số 104 và 111, tờ bản đồ số 5, tổ 3, ấp 5, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG CôNG NGHIệP LâM AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG CôNG NGHIệP LâM AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Thửa đất số 2285, Tờ bản đồ số 1DH, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KIM THIêN THạCH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KIM THIêN THạCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Chiểu
Địa chỉ: 117/3b, Khu phố Đông An, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI CHI SHENG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI CHI SHENG - Đại diện pháp luật: Phùng Và Dưỡng
Địa chỉ: Thửa đất số 1820, Tờ bản đồ số 32, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Dự HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Dự HàO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Minh Hiệp
Địa chỉ: Số B684, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAS ANH TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAS ANH TUấN - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tường
Địa chỉ: Số 1/15, khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ NET NGUYễN VươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ NET NGUYễN VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vương
Địa chỉ: Số 69A, Đường ĐT 745, Khu phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA LIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA LIêM - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Tuấn
Địa chỉ: Số 45/28, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐạI KHOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐạI KHOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 23ADC04, Khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐIệN Tử ĐồNG SáNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐIệN Tử ĐồNG SáNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số C43, Làng chuyên gia The Oasis II, Đường D11, Khu dân cư, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương