Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN PHúC LâM ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC LâM ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Phấn
Địa chỉ: Số 49/10, Đường Đông Nhì, Khu phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG SâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG SâM - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: Thửa đất 122, tờ bản đồ 16, ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MAY MặC MINH LượNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC MINH LượNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lượng
Địa chỉ: Số 54/6C, Tổ 2, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV JING GONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV JING GONG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thu
Địa chỉ: Số 36/3, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NHựA Kỹ THUậT MINH HâN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHựA Kỹ THUậT MINH HâN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 1/57, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 4: CôNG TY TNHH LINH NGA

Mã số thuế: CHI NHáNH 4: CôNG TY TNHH LINH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nga
Địa chỉ: Số 143/5A, Khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BAO Bì GIấY H.D

Mã số thuế: CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BAO Bì GIấY H.D - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Đức
Địa chỉ: Thửa đất 180, 167, 1977, tờ bản đồ 131 (B2), khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐườNG CONG VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐườNG CONG VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Beo
Địa chỉ: Số 52/4, đường ĐT 743, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGũ KIM TRườNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI NGũ KIM TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Cống Hỉn Chăn
Địa chỉ: Thửa đất 2354, tờ bản đồ 1TDH.A. Khu phố Chiêu liêu, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN LU LộC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN LU LộC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lu
Địa chỉ: Thửa đất số 1978, Tờ bản đồ số 32, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TOàN LựC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TOàN LựC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Kỳ
Địa chỉ: Số 382/43, Đường Hồ Văn Cống, Khu phố 6, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TRIVISION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRIVISION - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Ngà
Địa chỉ: Số 99/13/8C, Đường Hai Bà Trưng, Khu phố Đông Tác, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI KIếN HUY

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI KIếN HUY - Đại diện pháp luật: Đường Thượng Vinh
Địa chỉ: Lô DC 23, Số ô 52, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM THàNH HảI NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM THàNH HảI NAM - Đại diện pháp luật: Võ Đức Đạo
Địa chỉ: Số 90/5B, Khu phố Đông An, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HàNG KHôNG VIếT LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HàNG KHôNG VIếT LONG - Đại diện pháp luật: Lê Viết Long
Địa chỉ: Số 9A, Lô 3, đường Lái Thiêu 14, Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MAY MặC Võ GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC Võ GIA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Số 4/4D, tổ 4, khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XUâN TRườNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XUâN TRườNG PHáT - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Thửa đất số 989, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KIM TOM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIM TOM - Đại diện pháp luật: Phạm Đào Anh
Địa chỉ: Lô DC81, Số ô 38, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐOàN MINH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐOàN MINH ĐứC - Đại diện pháp luật: Đoàn Viễn Điệp
Địa chỉ: Số 04, Lô 3, khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ YUAN MENG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ YUAN MENG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Mơ
Địa chỉ: Thửa đất số 405, Tờ bản đồ số 56, đường Lê Hồng Phong, khu p, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương
Địa chỉ: Số 486, đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ SHIZU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ SHIZU - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiệp
Địa chỉ: T6/38, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT BảO KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT BảO KHANG - Đại diện pháp luật: Ngô Nguyễn Quang Thi
Địa chỉ: Lô K, ô 8, Đường XB4, Khu 3, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG VậN TảI NGUYễN Hà PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG VậN TảI NGUYễN Hà PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Số 15B/2, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM PHáT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM PHáT PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Thúy
Địa chỉ: ô 63, Lô H1, Tờ bản đồ số 67, Khu dân cư Mỹ Phước, Đường DH1, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ BIêN GIớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ BIêN GIớI - Đại diện pháp luật: Cao Biên Giới
Địa chỉ: Số 147/9, tổ 15, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TRIệU TRIệU GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRIệU TRIệU GIA - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Thế
Địa chỉ: Số 516 đường Phạm Ngũ Lão, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TIN HọC VIễN THôNG PROTECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIN HọC VIễN THôNG PROTECH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Luyến
Địa chỉ: Thửa đất số 1464, Tờ bản đồ số 09, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HàNG CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HàNG CHâU - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tịnh
Địa chỉ: Thửa đất số 303, Tờ bản đồ số 251, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH LIêN VIệT THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LIêN VIệT THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Mỹ
Địa chỉ: Số 293/27, đường Huỳnh Văn Lũy, tổ 56, khu phố 6, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương