Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Bến Cát

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT TOàN HưNG PHáT BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT TOàN HưNG PHáT BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Tô ánh Dung
Địa chỉ: Thửa đất số 891, Tờ bản đồ số 17, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT BảO KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT BảO KHANG - Đại diện pháp luật: Ngô Nguyễn Quang Thi
Địa chỉ: Lô K, ô 8, Đường XB4, Khu 3, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM PHáT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM PHáT PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Thúy
Địa chỉ: ô 63, Lô H1, Tờ bản đồ số 67, Khu dân cư Mỹ Phước, Đường DH1, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TIN HọC VIễN THôNG PROTECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIN HọC VIễN THôNG PROTECH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Luyến
Địa chỉ: Thửa đất số 1464, Tờ bản đồ số 09, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI KIM THàNH VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI KIM THàNH VINH - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Anh
Địa chỉ: Số 130, tổ 6, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHướC TấN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHướC TấN LộC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Lũy
Địa chỉ: Số 08, Tổ 1, Khu phố 08, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU HữU KHANG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU HữU KHANG THịNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 1834, tờ bản đồ số 33, khu phố 3, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và SảN XUấT HưNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và SảN XUấT HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Thái Dương
Địa chỉ: 142/8 Quốc lộ 13, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THIếT Bị CôNG NGHIệP Mỹ PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị CôNG NGHIệP Mỹ PHướC - Đại diện pháp luật: Sái Minh Chung
Địa chỉ: Thửa đất số 469, Tờ bản đồ số 8, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG THươNG MạI HOàNG LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG THươNG MạI HOàNG LAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lam
Địa chỉ: Thửa đất số 1436, Tờ bản đồ số 15, Khu dân cư Mỹ Phước 1 mở, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MáY MóC THIếT Bị UY ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MáY MóC THIếT Bị UY ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số ô11, Lô NP15, Tờ bản đồ số 1, Khu đô thị Tái, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HùNG CườNG & GIấY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HùNG CườNG & GIấY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: 9 Nguyễn Chí Thanh, ấp An Thành, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AGAPE LIVE VIệT NAM.

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AGAPE LIVE VIệT NAM. - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Số 222, ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH LUMENS VINA(Nộp Hộ NTNN)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LUMENS VINA(Nộp Hộ NTNN) - Đại diện pháp luật: Lee Byungnam
Địa chỉ: Lô B_1M_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NôNG SảN TIếN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NôNG SảN TIếN PHáT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Đém
Địa chỉ: Số 443B, tổ 1, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA CôNG Đồ Gỗ THàNH LựC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA CôNG Đồ Gỗ THàNH LựC PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: Số 32, tổ 9, khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SUNGJIN QUốC Tế VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SUNGJIN QUốC Tế VINA - Đại diện pháp luật: Park Yeungheum
Địa chỉ: Lô số 18, 8, Đường số 3B, Khu công nghiệp Singapore Ascendas, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TOàN LộC TạI BếN CáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TOàN LộC TạI BếN CáT - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chánh
Địa chỉ: Lô G4, 2 (Khu B2), Đường D10, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI VàNG KIM TUYếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VàNG KIM TUYếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thoại
Địa chỉ: Số 223, ấp Lồ ồ, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUâN HIệP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUâN HIệP - Đại diện pháp luật: Lê Cao Thanh
Địa chỉ: Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 60, khu phố 4, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG BảO TRANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG BảO TRANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Anh
Địa chỉ: Số 15, Đường NE 8, Khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam) (Nộp Hộ NTNN)

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam) (Nộp Hộ NTNN) - Đại diện pháp luật: HUANG, SHIH-YANG
Địa chỉ: Lô số 10, 3C, 10, 3B, Đường số 3A, Khu công nghiệp Singapore A, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HưNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tài
Địa chỉ: Số 59, Đường TC1, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG KIM NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG KIM NAM - Đại diện pháp luật: Hà Thị Ngai
Địa chỉ: Số 22, ấp An Thành, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TECTYL OIL & CHEMICALS VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TECTYL OIL & CHEMICALS VINA - Đại diện pháp luật: Choi Kang
Địa chỉ: Lô C_2D_CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TIệM VàNG BảO PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIệM VàNG BảO PHướC - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Gỡ
Địa chỉ: Số 52 đường D3, khu phố 4, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TEXMASTER VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TEXMASTER VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Lee Dong Woo
Địa chỉ: Nhà xưởng số T4, B dãy số 1 tại Khu nhà xưởng Ryobi Tech Hub, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH QUANG HAN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUANG HAN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Ye Cunyu
Địa chỉ: Lô B, 11B, CN, đường NA5, khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH O&B VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH O&B VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bảo
Địa chỉ: ô 33, Lô NP12, Tờ bản đồ số 1, Khu tái định cư Mỹ Phước 2,, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU AN CATERING

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU AN CATERING - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Diên
Địa chỉ: Thửa đất số 3265, Tờ bản đồ số 19, Khu phố 1, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương