Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Thủ Dầu Một

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ HOàNG HưNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ HOàNG HưNG - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hưng
Địa chỉ: Số 290, Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ Tư VấN TàI CHíNH ĐạI ĐăNG KHôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ Tư VấN TàI CHíNH ĐạI ĐăNG KHôI - Đại diện pháp luật: Phạm Phương Đại
Địa chỉ: Số 13A2, Đường số 11, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG HUỳNH GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG HUỳNH GIA - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Khiêm
Địa chỉ: Số A5A.510, Chung cư Becamex Hòa Lợi, Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HONDA LOGICOM (VIệT NAM) TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HONDA LOGICOM (VIệT NAM) TạI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Koji Sakai
Địa chỉ: Lô 16, số 03, 18 L1, 2 đường số 03, khu công nghiệp Việt Nam, , Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG MINH HưNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG MINH HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 110 block B, Khu dân cư Hiệp thành III, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TIN HọC LONG GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TIN HọC LONG GIA - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngân
Địa chỉ: Số 132, tổ 2, khu phố 1, đường Phú lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MộC KIM SơN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MộC KIM SơN - Đại diện pháp luật: Thân Quốc Thắng
Địa chỉ: Số 76, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Tổ 6, Khu phố 5, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 5: CôNG TY TNHH LINH NGA

Mã số thuế: CHI NHáNH 5: CôNG TY TNHH LINH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh
Địa chỉ: 42 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 3, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐIệN Tử KHOA HọC Và CôNG NGHệ VIVO BìNH DươNG VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐIệN Tử KHOA HọC Và CôNG NGHệ VIVO BìNH DươNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Xiao Yan
Địa chỉ: Số 553 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TOàN LựC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TOàN LựC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Kỳ
Địa chỉ: Số 382/43, Đường Hồ Văn Cống, Khu phố 6, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ YUAN MENG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ YUAN MENG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Mơ
Địa chỉ: Thửa đất số 405, Tờ bản đồ số 56, đường Lê Hồng Phong, khu p, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TRIệU TRIệU GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRIệU TRIệU GIA - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Thế
Địa chỉ: Số 516 đường Phạm Ngũ Lão, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH LIêN VIệT THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LIêN VIệT THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Mỹ
Địa chỉ: Số 293/27, đường Huỳnh Văn Lũy, tổ 56, khu phố 6, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lý PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lý PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Lý Nhựt Sáng
Địa chỉ: Số 142, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 7, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NệM ĐạI HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NệM ĐạI HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: 167/37A đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 2, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Hệ THốNG Cơ ĐIệN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Hệ THốNG Cơ ĐIệN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Lâm
Địa chỉ: Số 546/44/21 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TOKOI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TOKOI - Đại diện pháp luật: Tô Tuấn Thành
Địa chỉ: Thửa đất số 155, Tờ bản đồ số 17, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG HUY HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG HUY HùNG - Đại diện pháp luật: Phùng Kim Hùng
Địa chỉ: Số 1, Đường số 2, Khu tái định cư Phú Hòa, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG PROVENCE TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG PROVENCE TạI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Phạm Quang
Địa chỉ: Big C Bình Dương, Vị trí CL 17, Big C Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT HUY BìNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT HUY BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Lê Công Bình
Địa chỉ: Số 304B, đường Nguyễn Thị MInh Khai, khu 3, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CHUYêN NHà ĐấT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHUYêN NHà ĐấT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vũ
Địa chỉ: Số 14, Đường Tạo Lực 7, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hồ THIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hồ THIêN - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Đông
Địa chỉ: Số 178/96/4, đường Huỳnh Văn Lũy, tổ 59, khu phố 7, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cà PHê - TRà ĐạI TâY NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cà PHê - TRà ĐạI TâY NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Châu
Địa chỉ: Số 33, Đường N7, Khu dân cư Phú Hòa 1, Tổ 7, Khu 4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC TRọNG TíN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC TRọNG TíN - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Dũng
Địa chỉ: Số 53, Đường An Mỹ, Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH âU LạC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH âU LạC VIệT - Đại diện pháp luật: Hà Minh Trung
Địa chỉ: Số 1405 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố 4, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Tư VấN DịCH Vụ TOàN CầU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN DịCH Vụ TOàN CầU - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Số 70/1, đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Công ty Luật TNHH MTV Phú Cường

Mã số thuế: Công ty Luật TNHH MTV Phú Cường - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn
Địa chỉ: số 39/14, đường Huỳnh Thị Hiếu, tổ 14, khu phố 2, Phuờng Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH LONG VICTORY VN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LONG VICTORY VN - Đại diện pháp luật: Huang Wen Feng
Địa chỉ: CN16, ô số 2A, giáp đường số 4 và đường N3, Khu công nghiệp, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH LONG YUE VN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LONG YUE VN - Đại diện pháp luật: Huang Wen Feng
Địa chỉ: CN16 ô số 2b, giáp đường N3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT IN MAY MặC BOWKER (VIệT NAM)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT IN MAY MặC BOWKER (VIệT NAM) - Đại diện pháp luật: Lee Kwok Leung
Địa chỉ: Lô C1.5, đường Đ3, khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương