Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại TX Dĩ An

CHI NHáNH BìNH DươNG - CôNG TY Cổ PHầN KHU CôNG NGHIệP THàNH THàNH CôNG

Mã số thuế: CHI NHáNH BìNH DươNG - CôNG TY Cổ PHầN KHU CôNG NGHIệP THàNH THàNH CôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Phúc
Địa chỉ: Lô 97, 98 đường số 10 Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KIM VăN TRúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIM VăN TRúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Số 60/18 đường Cô Bắc, tổ 5, khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH GIàY Dĩ AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIàY Dĩ AN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đặng Tùng
Địa chỉ: Lô B2, 03, đường số 5, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MạNH ĐồNG TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MạNH ĐồNG TIếN - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Huynh
Địa chỉ: Số nhà 21, Đường N21, Khu dân cư Biconsi, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐườNG CONG VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐườNG CONG VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Beo
Địa chỉ: Số 52/4, đường ĐT 743, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGũ KIM TRườNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI NGũ KIM TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Cống Hỉn Chăn
Địa chỉ: Thửa đất 2354, tờ bản đồ 1TDH.A. Khu phố Chiêu liêu, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN LU LộC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN LU LộC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lu
Địa chỉ: Thửa đất số 1978, Tờ bản đồ số 32, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TRIVISION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRIVISION - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Ngà
Địa chỉ: Số 99/13/8C, Đường Hai Bà Trưng, Khu phố Đông Tác, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM THàNH HảI NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM THàNH HảI NAM - Đại diện pháp luật: Võ Đức Đạo
Địa chỉ: Số 90/5B, Khu phố Đông An, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương
Địa chỉ: Số 486, đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHòNG CHáY CHữA CHáY BảO ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHòNG CHáY CHữA CHáY BảO ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Số 70/11, Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Tự ĐộNG NGHĩA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Tự ĐộNG NGHĩA BìNH - Đại diện pháp luật: Trương Văn Duy
Địa chỉ: Số 510/14, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực
Địa chỉ: Số 152/26, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BáCH KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BáCH KHOA - Đại diện pháp luật: Ngụy Văn Tấn
Địa chỉ: Lô 2, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BKRE BáCH KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH BKRE BáCH KHOA - Đại diện pháp luật: Ngụy Thị Diệu Hương
Địa chỉ: Lô 2, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH HOàNG BáCH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN LạNH HOàNG BáCH - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Chinh
Địa chỉ: Lô 02, đường số 09, Khu công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MộC VăN KíA

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MộC VăN KíA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Thửa đất số 714, Tờ bản đồ E5, Khu phố Tân Thắng, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI BLUE STAR - KHO HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI BLUE STAR - KHO HàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Lô J1, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM Và ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN LộC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN LộC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 94, đường số 1, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIêN OANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIêN OANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang Liễu
Địa chỉ: Số 142/7, Khu phố Đông B, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HENRICUS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HENRICUS - Đại diện pháp luật: Vương Thúy Hà
Địa chỉ: Số 81/1, tổ 1, khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH VIETTEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIETTEN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thọ
Địa chỉ: Số 445/14/6, đường ĐT 743A, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG CôNG NGHIệP LâM AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG CôNG NGHIệP LâM AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Thửa đất số 2285, Tờ bản đồ số 1DH, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KIM THIêN THạCH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KIM THIêN THạCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Chiểu
Địa chỉ: 117/3b, Khu phố Đông An, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI CHI SHENG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI CHI SHENG - Đại diện pháp luật: Phùng Và Dưỡng
Địa chỉ: Thửa đất số 1820, Tờ bản đồ số 32, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TUấN HIềN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TUấN HIềN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hiền
Địa chỉ: Số 163 đường Truông Tre, Khu phố Bình Minh 2, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THU HUYềN BìNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THU HUYềN BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hùng
Địa chỉ: Số 586, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM LONG THịNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM LONG THịNH - Đại diện pháp luật: Bùi Lê Diễm Phương
Địa chỉ: Số 85, Đường Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH BENJAMIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BENJAMIN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: Số 45/18, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VINH PHú LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VINH PHú LONG - Đại diện pháp luật: Trương Quang Vinh
Địa chỉ: Thửa đất số 2163, tờ bản đồ 12TDH.10, khu phố Đông Tác, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương