Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIA Vị NHIệT ĐớI

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIA Vị NHIệT ĐớI - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thanh Miền
Địa chỉ: 66/1 Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CAO PHONG TạI BìNH ĐịNH - SIêU THị ĐIệN MáY NộI THấT CHợ LớN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CAO PHONG TạI BìNH ĐịNH - SIêU THị ĐIệN MáY NộI THấT CHợ LớN - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Triều
Địa chỉ: Tổ 17, KV4, đường Nguyễn Thái Học (khu C Bộ CHQS tỉnh), Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TàI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TàI AN - Đại diện pháp luật: Châu Văn Tân
Địa chỉ: Tầng 2 chợ Đập Đá, số 24 Nguyễn Hồng Lĩnh, Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHà HàNG HOàNG NHI

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHà HàNG HOàNG NHI - Đại diện pháp luật: Trương Thị Xuân
Địa chỉ: Khu vực Tiên Hội, Phường Nhơn Thành, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHươNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHươNG HIếU - Đại diện pháp luật: Đào Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG TổNG HợP TâN TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG TổNG HợP TâN TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Số 132/2 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG HIềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG HIềN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền
Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Thi, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH ANH QUâN T&C

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ANH QUâN T&C - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Chính
Địa chỉ: Thôn Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CTy TNHH Triumph International (VN) CN tại Bình Định

Mã số thuế: CTy TNHH Triumph International (VN) CN tại Bình Định - Đại diện pháp luật: Cathrin Hammes
Địa chỉ: số 254 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH NGôI SAO BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH NGôI SAO BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số 14 Hàn Mạc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ TổNG HợP ĐạI PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ TổNG HợP ĐạI PHONG - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 28 Tôn Thất Đạm, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH GạCH VâN CANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GạCH VâN CANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Luyện
Địa chỉ: C11, 08 CC Hoàng Anh Gia Lai, Lê ĐứcThọ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU M.E BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU M.E BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 40 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Viễn
Địa chỉ: Số 78 đường Đặng Thành Chơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG TổNG HợP HUY PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG TổNG HợP HUY PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Duy
Địa chỉ: Thôn Luật Chánh, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP NAM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP NAM VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Hồ Quang Tâm
Địa chỉ: Số 585 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HOàNG LIêN SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HOàNG LIêN SơN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG TổNG HợP PHướC PHúC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG TổNG HợP PHướC PHúC LộC - Đại diện pháp luật: Đặng Thu
Địa chỉ: Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH TổNG HợP VậT Tư NôNG NGHIệP BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP VậT Tư NôNG NGHIệP BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Khoa
Địa chỉ: Lô A4 Thoại Ngọc Hầu, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH Lê MạNH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Lê MạNH ĐứC - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Đức
Địa chỉ: Số 246 Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐịA CHấT Và KHOáNG SảN MIềN TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐịA CHấT Và KHOáNG SảN MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghị
Địa chỉ: 30 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG NGâN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thảo
Địa chỉ: Số 1092 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT HUY HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT HUY HùNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Trần Hữu Nhân
Địa chỉ: Số 32 đường Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH GIúP VIệC 24/7

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIúP VIệC 24/7 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thủy
Địa chỉ: 108 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG ĐăNG KHôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG ĐăNG KHôI - Đại diện pháp luật: Trương Minh Nông
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THY THY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THY THY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuyền
Địa chỉ: 390 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ- THươNG MạI- DịCH Vụ VIệT PHáT - CHI NHáNH TỉNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ- THươNG MạI- DịCH Vụ VIệT PHáT - CHI NHáNH TỉNH BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai Phương
Địa chỉ: Số 73 đường Vũ Bảo, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG LIêN SơN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG LIêN SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Nhật Hoàng
Địa chỉ: 153 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TớI THờI CAO NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TớI THờI CAO NGUYêN - Đại diện pháp luật: Tăng Thượng Lâm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hoài Tân, thôn Giáo Hội 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUốC Tế BảO TíN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUốC Tế BảO TíN - Đại diện pháp luật: Hồ Yến Nhi
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định