Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tuy Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN HIệU VàNG NGọC QUANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HIệU VàNG NGọC QUANG - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Quang
Địa chỉ: Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP AN VIệT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP AN VIệT PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Ngô
Địa chỉ: Số 56 đường Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH ANH QUâN T&C

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ANH QUâN T&C - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Chính
Địa chỉ: Thôn Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG TổNG HợP HUY PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG TổNG HợP HUY PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Duy
Địa chỉ: Thôn Luật Chánh, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HOàNG LIêN SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HOàNG LIêN SơN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Tiên Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Tiên Phong - Đại diện pháp luật: Ung Kiến Phước
Địa chỉ: Thôn Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH ô Tô Tải Bình Định

Mã số thuế: Công Ty TNHH ô Tô Tải Bình Định - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chi
Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty Cổ Phần Mygroup

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Mygroup - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thực
Địa chỉ: Thôn Nhân ân, Xã Phước Thuận, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Tổng Hợp Trung Thảo

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Tổng Hợp Trung Thảo - Đại diện pháp luật: Dương Trung Thảo
Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Đình Thụ, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đình Thoại

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đình Thoại - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thoại
Địa chỉ: Xóm Khánh Vân, thôn Ngọc Thạnh 1, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Công Nghệ G I T T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ G I T T - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Giàu
Địa chỉ: 18 Xuân Diệu, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Miền Trung

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Miền Trung - Đại diện pháp luật: Trần Đình Hòa
Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Quang Hạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Quang Hạnh - Đại diện pháp luật: Tân Thị Trương Hạnh
Địa chỉ: Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH May Thêu Thành Tín

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Thêu Thành Tín - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Thu
Địa chỉ: Thôn Đại Lễ, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

C�ng Ty TNHH �� G� S�n Th�y

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH �� G� S�n Th�y - Đại diện pháp luật: Hu�nh Kim H�ng
Địa chỉ: Th�n B�nh An 2, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Nghiệp Sơn Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Nghiệp Sơn Thủy - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Chuyện
Địa chỉ: Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Đình Bảng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Đình Bảng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Bảng
Địa chỉ: QL 1A thôn Phú Mỹ II, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty Cổ Phần Bachchambard Đà Nẵng - Chi Nhánh Bình Định

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Bachchambard Đà Nẵng - Chi Nhánh Bình Định - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 1214 QL1A, thôn Phú Mỹ, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giấy Minh Kim - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giấy Minh Kim - Chi Nhánh 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 640, Thôn Kỳ Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH T H Phúc Gia An Bình Định

Mã số thuế: Công Ty TNHH T H Phúc Gia An Bình Định - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Luật Lễ, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

C�ng Ty TNHH M�t Th�nh Vi�n D�ch V� Th��ng M�i An Nh�

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH M�t Th�nh Vi�n D�ch V� Th��ng M�i An Nh� - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL 1A, Th�n Ph� M� 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Phong Lưu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Phong Lưu - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Gia Công May Mặc T & T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gia Công May Mặc T & T - Đại diện pháp luật: Trần Duy Tánh
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Nhà máy sản xuất Tole lợp mạ kẽm

Mã số thuế: Nhà máy sản xuất Tole lợp mạ kẽm - Đại diện pháp luật: Lê Văn Luân
Địa chỉ: Diêu Trì, Phước An,, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Phòng Văn Hoá Và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hoá Và Thông Tin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Tuy Phước,, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tín 2, TT Tuy Phước,, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Tấn Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tấn Hưng - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Hưng
Địa chỉ: Ngã Tư Cầu Gành, Thôn Phú Mỹ, Xã Phước Lộc,, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhật

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhật - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vĩ
Địa chỉ: Thôn Kỳ Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhân Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhân Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tiến Phát
Địa chỉ: Số 318 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hồn Đá

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hồn Đá - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Bình An 2, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định