Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ATM VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ATM VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hạnh
Địa chỉ: Số 129B, Nguyễn Văn Tư, khu phố 2, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH HOA NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH HOA NGâN - Đại diện pháp luật: Quách Hoàng Thái
Địa chỉ: E7, khu tập thể Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐàO TạO - PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NTT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐàO TạO - PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NTT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh Chung
Địa chỉ: 151B4,khu phố 5, Huỳnh Thành, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI BếN TRE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI BếN TRE - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tân
Địa chỉ: 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư - XâY DựNG PHúC LộC THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư - XâY DựNG PHúC LộC THọ - Đại diện pháp luật: Lạc Ngọc Hoa
Địa chỉ: 52B1, ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Hoàn
Địa chỉ: Số 75, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Vũ
Địa chỉ: 184, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Pulia
Địa chỉ: Số 155A2, khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tâm
Địa chỉ: 267B, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nhường
Địa chỉ: 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều Loan
Địa chỉ: ấp Mỹ An B (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 6), Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Thành
Địa chỉ: Số 186K, khu phố 3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang
Địa chỉ: 28B2, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chung Minh Trí
Địa chỉ: 21D, Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Giang
Địa chỉ: 151A1, khu phố 1, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Trường Mầm non Hùng Vương

Mã số thuế: Trường Mầm non Hùng Vương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đằng
Địa chỉ: 175 Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lương Duy Hoài
Địa chỉ: 374A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Phương
Địa chỉ: Số nhà 426D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH - Đại diện pháp luật: Cao Thị Ngọc Thơ
Địa chỉ: Số 126 ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trị
Địa chỉ: Số 207, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Anh Thư
Địa chỉ: 141c, khu phố 3, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngoan
Địa chỉ: 147A5, khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Lợi Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH  Xây Dựng Phong Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Lợi
Địa chỉ: Khu phố 1 (thửa đất số 1295, tờ bản đồ số 02), Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02 - Đại diện pháp luật: Phan Xích Bảo Khang
Địa chỉ: ấp Phú Thành (thửa đất số 264, tờ bản đồ số 18), Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Hữu Kỳ
Địa chỉ: 119 Khu phố 2, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Huỳnh
Địa chỉ: 352D, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Ngân
Địa chỉ: 135 Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Hoàng Quân 24h

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Hoàng Quân 24h - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng Quân
Địa chỉ: 185/1 ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên In - Thiết Kế - Quảng Cáo Mai Vàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên In - Thiết Kế - Quảng Cáo Mai Vàng - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đẹp
Địa chỉ: 109B1, Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 1

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 1 - Đại diện pháp luật: Phan Xích Bảo Khang
Địa chỉ: ấp Mỹ Đức (thửa đất số 421, tờ bản đồ số 04), Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre