Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Phú

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI THạNH PHú

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI THạNH PHú - Đại diện pháp luật: Võ Minh Tâm
Địa chỉ: Quốc lộ 57, ấp Thạnh Lại (thửa đất số 509, 504, 599,1061, 11, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh DNTN Tân Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Tân Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT - Đại diện pháp luật: Qi. Changzhi
Địa chỉ: Lô số 02, thửa đất số 144, tờ bản đồ số 23 (thuộc cảng cá Th, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Quang Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Quang Vinh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Loan
Địa chỉ: ấp An Hòa (thửa đất số 141, tờ bản đồ số 23), Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Taxi Phát Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Taxi Phát Đạt - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Dũng
Địa chỉ: 28/1, ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Kim Loan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Kim Loan - Đại diện pháp luật: Lê Thị Loan
Địa chỉ: Số 147/2, ấp Đại Thôn, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạnh phú

Mã số thuế: Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạnh phú - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hiếu Trung
Địa chỉ: Số 253/3 ấp Thạch Trị Hạ, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Xuyên Việt

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Xuyên Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuyên
Địa chỉ: Số 204/2, ấp An Điền, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hồng Dân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hồng Dân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 24/5, ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Phú

Mã số thuế: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Phú - Đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: ấp 7, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Điền

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Điền - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhuyễn
Địa chỉ: 55/1, ấp An Định, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Cơ sở sản xuất nước đá cây

Mã số thuế: Cơ sở sản xuất nước đá cây - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Quý
Địa chỉ: ấp Thạnh Tân Phong,, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh DNTN Trí Tâm 4

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Trí Tâm 4 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thu
Địa chỉ: 78/3, ấp 10, Thị trấn,, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Lý

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Lý - Đại diện pháp luật: Bùi Kim Phụng
Địa chỉ: Số 5/4, ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 7 Thị Trấn Thạnh Phú,, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động -  Thương Binh Và Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mức
Địa chỉ: ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lâm
Địa chỉ: ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Trung Tâm giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm giáo dục thường xuyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhan
Địa chỉ: ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân  Thanh Tùng - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: ấp Giao Hòa B (thửa đất số 38, tờ bản đồ số 17), Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lành - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thê
Địa chỉ: Số 98/2, ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mười Rong

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mười Rong - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rong
Địa chỉ: 398/1, ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Cửa hàng bán tôm giống số 2

Mã số thuế: Cửa hàng bán tôm giống số 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn thanh Liêm
Địa chỉ: ấp 4, Giao Thạnh,, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Điểm thu mua thuỷ sản số 2

Mã số thuế: Điểm thu mua thuỷ sản số 2 - Đại diện pháp luật: Trần văn Đơ
Địa chỉ: ấp An Bình, An Qui,, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Duy Sơn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Duy Sơn - Đại diện pháp luật: Đặng Tú Di
Địa chỉ: Số 269/2, ấp Thạnh Trị Hạ, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Bảo Ngọc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Bảo Ngọc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Địa chỉ: Số 124/3, ấp Quí Đức B, Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Trung tâm ngoại ngữ EFE

Mã số thuế: Trung tâm ngoại ngữ EFE - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tâm
Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Mai

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Mai - Đại diện pháp luật: Võ Thị Sáu
Địa chỉ: ấp Thạnh B (thửa đất số 86, tờ bản đồ số 16), Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tiểu My

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tiểu My - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quới
Địa chỉ: Số 199/3, ấp Quí Đức B, Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thế Anh

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân  Thế Anh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đậm
Địa chỉ: ấp Quí Thế (thửa đất số 39, tờ bản đồ số 9), Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Giải Trí - Du Lịch - Sự Kiện Bình Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Giải Trí - Du Lịch - Sự Kiện Bình Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhân
Địa chỉ: Số 96/2, ấp Phủ, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre