Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Mỏ Cày Bắc

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI MIRAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI MIRAI - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: ấp Phước Hậu (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 9), Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lào
Địa chỉ: 316, ấp Thanh Bình 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Delta Việt Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Delta Việt Nam - Đại diện pháp luật: Bùi Thu Hạnh
Địa chỉ: ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Tại Mỏ Cày Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nướng Ngon Việt

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Mỏ Cày Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nướng Ngon Việt - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Tú
Địa chỉ: 231, ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Thủy Sản Châu Thành Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Thủy Sản Châu Thành Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bằng
Địa chỉ: ấp Đông Trị (thửa đất số 21, tờ bản đồ số 02), Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc

Mã số thuế: Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nguyên
Địa chỉ: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Lý Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Lý Dương - Đại diện pháp luật: Lý Vị Dương
Địa chỉ: Số 150, ấp Thanh Xuân 1, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Ghế Nhựa Phạm Đăng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Ghế Nhựa Phạm Đăng - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Dũng
Địa chỉ: ấp Hưng Long (thửa đất số 85, tờ bản đồ số 18; thửa đất số 1, Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đại Hào

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đại Hào - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Mỹ (thửa đất số 250, tờ bản đồ số 2), Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Nhựa Việt Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Nhựa Việt Thịnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thanh Sơn 2 (thửa đất số 1062, tờ bản đồ số 4), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Bắc

Mã số thuế: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Bắc - Đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

Mã số thuế: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp phước hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Xê

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Xê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khanh
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO

Mã số thuế: PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Mỏ Cày Bắc

Mã số thuế: Phòng Kinh tế và Hạ tầng Mỏ Cày Bắc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

TRUNG TÂM VăN HOá THể THAO

Mã số thuế: TRUNG TÂM VăN HOá THể THAO - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

PHòNG VăN HOá THÔNG TIN

Mã số thuế: PHòNG VăN HOá THÔNG TIN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

PHòNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN

Mã số thuế: PHòNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp phước hậu, xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Mai

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Tiên
Địa chỉ: ấp Tân Long I(thửa 2554, tờ bản đồ số 1), Xã Tân Thành Bình, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trang

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trang - Đại diện pháp luật: Lê Như Sương
Địa chỉ: ấp Tân Thiện, xã Tân Thanh Bình,, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Lộc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Lộc - Đại diện pháp luật: Trần Kim Chi
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Dừa Xanh Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Dừa Xanh Việt Nam - Đại diện pháp luật: Huỳnh Khánh Duy
Địa chỉ: Số 258, Tổ 11, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Nhất 1

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Nhất 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tỷ
Địa chỉ: ấp Trung Xuân (thửa đất số 112, tờ bản đồ số 7), Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phúc Thiên Phú

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phúc Thiên Phú - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Quang
Địa chỉ: Số 17, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng - Vận Chuyển - Thương Mại Thịnh Phát

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng - Vận Chuyển - Thương Mại Thịnh Phát - Đại diện pháp luật: Trần Bình Vinh
Địa chỉ: Số 113, ấp 5, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Kim Chung

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Kim Chung - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: ấp Tân An (thửa đất số 984, 985, 986, 987, 966, 1907, 2208;, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Nguyễn Hiền - Số 01

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Nguyễn Hiền - Số 01 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Toãn
Địa chỉ: Số 208, ấp Hòa Thới, Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Vạn Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Vạn Phát - Đại diện pháp luật: Võ Thị Tính
Địa chỉ: ấp Thành Hóa I (thửa đất số 2480, tờ bản đồ số 4), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tô Minh Phát B.T

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tô Minh Phát B.T - Đại diện pháp luật: Tô Phương Toàn
Địa chỉ: 345, tổ 12, ấp Gia Thạnh, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre