Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tường
Địa chỉ: (NR Nguyễn Trọng Tường) Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN KHắC DấU BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KHắC DấU BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: Số 61 Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP AN THịNH - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY CP  AN THịNH - CHI NHáNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 20, ngõ 110, đường Lý Thường Kiệt, khu 7, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hưng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thế Hùng), đội 5, thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI TỉNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thắng
Địa chỉ: Thôn Xuân ổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THịNH TTP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THịNH TTP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG THươNG PHẩM QUế Võ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG THươNG PHẩM QUế Võ - Đại diện pháp luật: Dương Văn Điều
Địa chỉ: Bãi ngoài sông Đuống, Thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT VIệT AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT VIệT AN - Đại diện pháp luật: Ngô Hữu Khoa
Địa chỉ: Số 39, Khu phố Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TOTAL TRADING VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TOTAL TRADING VINA - Đại diện pháp luật: Lee Junho
Địa chỉ: (Thuê Cty TNHH Hanshin) Km 7, quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG ANH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG ANH DUY - Đại diện pháp luật: Bùi Công Luận
Địa chỉ: (NR ông Bùi Công Luận) thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH 14 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 14 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Quang Duy
Địa chỉ: Số 412 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM VINAFOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM VINAFOOD - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thụy
Địa chỉ: Kiot số 1+38 Chợ Đọ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH THU Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH THU Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Thành Rền (NR ông Ngô Đình Dục), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH LắP MáY Và XâY DựNG HT ĐôNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LắP MáY Và XâY DựNG HT ĐôNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu phố 2 (NR Nguyễn Văn Hùng), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ PHúC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ PHúC ANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Thơ
Địa chỉ: Số 2, đường Hoài Thanh, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN VINH HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN VINH HồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Số 2, ngõ 810, đường Đấu Mã, khu 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Trồng Nấm Quỳnh Dung

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Trồng Nấm Quỳnh Dung - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Duẩn
Địa chỉ: NR Đoàn Trọng Duẩn, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HùNG PHáT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HùNG PHáT VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Mão
Địa chỉ: (NR Nguyễn Gia Kỳ) xóm Chiền, thôn Đại Vi, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Samsung C&T Corporation - TCXD tổ hợp SDV V3 của Samsung Display VN tại KCN YP 1 - BN

Mã số thuế: Samsung C&T Corporation - TCXD tổ hợp SDV V3 của Samsung Display VN tại KCN YP 1 - BN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong I, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THéP HIệP LựC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THéP HIệP LựC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạo
Địa chỉ: Lô 31, Cụm công nghiệp Châu Khê 2, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI THáI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI THáI Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thái
Địa chỉ: NR ông Phạm Văn Thái, xóm Mới, Thôn Tiến Bào, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SUNSTAR-ZOJE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SUNSTAR-ZOJE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Kyungmo Lee
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài (NR Vương Đức Chuyến), Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DầU TươI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DầU TươI - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dầu
Địa chỉ: (NR: ông Bùi Văn Dầu), thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MMV VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MMV VINA - Đại diện pháp luật: Jeong Yongho
Địa chỉ: Tầng 2+3 ki ốt 16, 4B Chợ Lim, trung tâm giao thương Quốc Tế, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AAA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AAA - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 140, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI GC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI GC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Số 47 đường Cổng Tiền 2 khu 4, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA - Đại diện pháp luật: Choi Hyuk Soo
Địa chỉ: Lô III.8, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THAKRAL ONE - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THAKRAL ONE - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Andres Feraro Jimenez
Địa chỉ: Gian hàng SH05, số 1 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XI WANG VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XI WANG VINA - Đại diện pháp luật: Chen, Jia
Địa chỉ: Lô DH, 2, Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh