Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Từ Sơn

CôNG TY TNHH THéP AN VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THéP AN VY - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: (NR Trần Thị Ngự) khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TàI CHíNH 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TàI CHíNH 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Hùng
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Lê Hồng Phong, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MôI TRườNG VIệT TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG VIệT TIếN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tú
Địa chỉ: N 13 Khu đô thị Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH AI PROFESSION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AI PROFESSION - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuyến
Địa chỉ: (NR: Nguyễn Hữu Tuyến), Khu đất mới Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HOàNG LONG KINH BắC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG LONG KINH BắC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lương
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình (NR bà Nguyễn Thị Kim Lương), Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU HòA PHú TạI BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU HòA PHú TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Ngô Hoà Quảng
Địa chỉ: Xóm ô, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AMWAY VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH AMWAY VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thiên Triều
Địa chỉ: Lô số 7, Đường TS 9, KCN Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP NGHĩA THủY

Mã số thuế: CôNG TY CP NGHĩA THủY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Lộc
Địa chỉ: Thôn Tiêu Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT VIệT AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT VIệT AN - Đại diện pháp luật: Ngô Hữu Khoa
Địa chỉ: Số 39, Khu phố Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH LắP MáY Và XâY DựNG HT ĐôNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LắP MáY Và XâY DựNG HT ĐôNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu phố 2 (NR Nguyễn Văn Hùng), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THéP HIệP LựC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THéP HIệP LựC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạo
Địa chỉ: Lô 31, Cụm công nghiệp Châu Khê 2, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI THáI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI THáI Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thái
Địa chỉ: NR ông Phạm Văn Thái, xóm Mới, Thôn Tiến Bào, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THAKRAL ONE - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THAKRAL ONE - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Andres Feraro Jimenez
Địa chỉ: Gian hàng SH05, số 1 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN NMH 88

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NMH 88 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Nghĩa
Địa chỉ: (NR ông Ngô Đình Nghĩa) thôn Phù Khê Thượng, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU CHU NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU CHU NGHĩA - Đại diện pháp luật: Phan Văn Diễm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mả ông, Phố Chùa Dận, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP NAM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP NAM Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tá Hà
Địa chỉ: Khu phố Yên Lã 2 (NR Nguyễn Tá Hà), Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Mỹ THUậT PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Mỹ THUậT PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Vũ Công Hưng
Địa chỉ: Số 34, Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐứC MạNH HưởNG THụ 999

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC MạNH HưởNG THụ 999 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: (NR Lê Thị Hiền) thôn Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HOàNG BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HOàNG BìNH - Đại diện pháp luật: Vũ Quý Phượng
Địa chỉ: Xóm Chúc, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị ánh
Địa chỉ: Lô C3, 2, Cụm công nghiệp sản xuất thép, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH QUảNG QUYêN 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG QUYêN 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quảng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Như Lưu) khu phố Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP Bê TôNG NHựA ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY CP Bê TôNG NHựA ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số nhà 13, Ngõ 52, Khu phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh
Địa chỉ: Số 03, khu phố Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Công Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Công Phát - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Lô 10, B3, Cụm công nghiệp 1 Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại & Vận Tải Du Lịch Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại & Vận Tải Du Lịch Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Linh
Địa chỉ: Lô 10 cum công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Gỗ Đẹp Đồng Kỵ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gỗ Đẹp Đồng Kỵ - Đại diện pháp luật: Trần Danh Thọ
Địa chỉ: NR ông Dương Văn Phùng, khu phố Tân Thành, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Bê Tông Sao Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bê Tông Sao Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hồng
Địa chỉ: Nhà nghỉ Sao Việt, đường Vương Phi ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Phong Hòa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Phong Hòa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bách
Địa chỉ: Số 32 Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Lộc Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Lộc Phương - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: nhà riêng bà Trần Thị Oanh khu phố Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Pr Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Pr Việt Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phong
Địa chỉ: Số 18, Phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh