Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HUMAN TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUMAN TECH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: (NR bà Đỗ Thị Lan) đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN FOREST & FRIENDS BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN FOREST & FRIENDS BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Yêm
Địa chỉ: Số 83, Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH TRUNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH TRUNG DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ước
Địa chỉ: Số nhà 69, Đường Phạm Văn Chất, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ TUấN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ TUấN Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ
Địa chỉ: (NR Nguyễn Anh Vũ) Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ALO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ALO - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hà
Địa chỉ: Số 41, Ngõ 221, Hồ Ngọc Lân, Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM SôNG CầU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC PHẩM SôNG CầU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Sen
Địa chỉ: Số 162 đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SP VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SP VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Sáng, phố Phan Huy Chú, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐứC AN PHươNG UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC AN PHươNG UYêN - Đại diện pháp luật: Lương Thị Trang
Địa chỉ: (NR Lương Thị Trang) khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DY FOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DY FOOD - Đại diện pháp luật: Kim Dukyang
Địa chỉ: (Thuê nhà Nguyễn Hồng Hà) Đường âu Cơ, khu Y Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG LUYệN KIM Cự PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG LUYệN KIM Cự PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thành
Địa chỉ: Số 586, Đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tường
Địa chỉ: (NR Nguyễn Trọng Tường) Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN KHắC DấU BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KHắC DấU BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: Số 61 Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP AN THịNH - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY CP  AN THịNH - CHI NHáNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 20, ngõ 110, đường Lý Thường Kiệt, khu 7, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI TỉNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thắng
Địa chỉ: Thôn Xuân ổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THịNH TTP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THịNH TTP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH 14 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 14 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Quang Duy
Địa chỉ: Số 412 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM VINAFOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM VINAFOOD - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thụy
Địa chỉ: Kiot số 1+38 Chợ Đọ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ PHúC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ PHúC ANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Thơ
Địa chỉ: Số 2, đường Hoài Thanh, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN VINH HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN VINH HồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Số 2, ngõ 810, đường Đấu Mã, khu 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AAA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AAA - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 140, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI GC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI GC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Số 47 đường Cổng Tiền 2 khu 4, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GIáO DụC QUốC Tế HANA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC QUốC Tế HANA - Đại diện pháp luật: Mai Kiều Trang
Địa chỉ: Tầng 2 BT01, Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIếT Bị ĐIệN NướC TâN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIếT Bị ĐIệN NướC TâN THịNH - Đại diện pháp luật: Ngô Nhật Tân
Địa chỉ: Số C157 phố Lê Đình Tấn, khu đô thị An Huy, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HOàNG THANH NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG THANH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Khu 10, Phường Đại Phúc, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THủ ĐứC LOGISTIC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THủ ĐứC LOGISTIC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ý
Địa chỉ: Số nhà 148, Phố Lương Thế Vinh, Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CNC - 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CNC - 68 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải Vân
Địa chỉ: Thôn Sơn Đông, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MSC VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MSC VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huê
Địa chỉ: Km2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd tại tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd tại tỉnh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Huang Jianfeng
Địa chỉ: Đường Văn Miếu, Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐầU Tư PHáT TRIểN CườNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐầU Tư PHáT TRIểN CườNG MINH - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Số 29 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI LONG BắC NINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI LONG BắC NINH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoan
Địa chỉ: Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh