Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tiên Du

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hiệp
Địa chỉ: (NR Nguyễn Sỹ Hiệp) thôn Hoài Thị, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DũNG THàNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DũNG THàNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ: Thôn Lộ Bao (NR: Nguyễn Đức Duyên), Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Đông (NR Nguyễn Công Lưu), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Tape & Film Solutions Vina (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Tape & Film Solutions Vina (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn (TX: Công ty CP M.S.C), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ELNOA VINA (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH ELNOA VINA (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hưng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thế Hùng), đội 5, thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Trồng Nấm Quỳnh Dung

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Trồng Nấm Quỳnh Dung - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Duẩn
Địa chỉ: NR Đoàn Trọng Duẩn, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HùNG PHáT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HùNG PHáT VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Mão
Địa chỉ: (NR Nguyễn Gia Kỳ) xóm Chiền, thôn Đại Vi, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MMV VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MMV VINA - Đại diện pháp luật: Jeong Yongho
Địa chỉ: Tầng 2+3 ki ốt 16, 4B Chợ Lim, trung tâm giao thương Quốc Tế, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NăNG LượNG GREEN WING SOLAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NăNG LượNG GREEN WING SOLAR - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Bất Lự (NR Vũ Thị Vinh), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CảNH HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  NôNG NGHIệP CảNH HưNG - Đại diện pháp luật: Đổng Đình Luân
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM FUGI TạI BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM FUGI TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ: Số 08, Đường TS15, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRườNG THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRườNG THọ - Đại diện pháp luật: Quách Cao Thọ
Địa chỉ: Thôn Tam Tảo (NR Quách Cao Bảng), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐèN LồNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐèN LồNG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DU LịCH HOàNG GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DU LịCH HOàNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ất
Địa chỉ: Thôn Đông Phù (NR ông Nguyễn Văn ất), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ THươNG MạI MINH QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ THươNG MạI MINH QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chi
Địa chỉ: Thôn Tam Tảo (NR Nguyễn Văn Hải), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI CTK

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI CTK - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Thấu
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Mậu Tâm, Xóm Đa, Thôn Dương Húc, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI SơN TRà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI SơN TRà - Đại diện pháp luật: Lại Đắc Mạnh
Địa chỉ: Thôn Chi Trung (NR Lại Đắc Mạnh), Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đại Quang

Mã số thuế: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đại Quang - Đại diện pháp luật: Lại Đắc Tuyến
Địa chỉ: Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ AN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XăNG DầU Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ XăNG DầU Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Số nhà 58, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HảI QUâN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HảI QUâN - Đại diện pháp luật: Trần Huy Tài
Địa chỉ: Thôn Đông (NR Lại Trọng Quân), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHúC HưNG BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHúC HưNG BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Long Khám (NR Phạm Tiến Thắng), Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Dongsin Vina Hà Nội (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Dongsin Vina Hà Nội (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH Dongsin Vina Hà N
Địa chỉ: Đường TS 10/8 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Ans Vina (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Ans Vina (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công Ty TNHH Ans Vina
Địa chỉ: Lô F3, đường D2, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN NHấT TíN - VăN PHòNG ĐạI DIệN BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN NHấT TíN - VăN PHòNG ĐạI DIệN BắC NINH - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Doanh
Địa chỉ: Ki, ốt 6, Trung tâm thương mại Chợ Lim, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH QUốC Tế GIA Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUốC Tế GIA Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa
Địa chỉ: Số nhà 20, Phố Nguyễn Danh Nho, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thu Hà
Địa chỉ: Đường TS 10 KCN Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Usa

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Usa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tiến
Địa chỉ: Thửa đất 283, Tờ bản đồ số 5, Xóm 3, Thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Thascom - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Thascom - Chi Nhánh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: (TX Cty ĐT và PT Chăn nuôi Gia Công), Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh