Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thuận Thành

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hạnh
Địa chỉ: Ngã tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài (NR Vương Đức Chuyến), Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA - Đại diện pháp luật: Choi Hyuk Soo
Địa chỉ: Lô III.8, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Đạt
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Điệp
Địa chỉ: (NR Trương Đức Hoàn) phố Công Hà, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thúy Nga

Mã số thuế: Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thúy Nga - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Số 170 đường âu Cơ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HảI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HảI BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Bút Tháp (NR Hoàng Hải), Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH TổNG HợP TRọNG NGHĩA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH TổNG HợP TRọNG NGHĩA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Nghĩa
Địa chỉ: (NR Đinh Thị Hương) thôn Đa Tiện, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Hoàng Long

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Hoàng Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thôn cả, Đông côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tuệ An Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tuệ An Tại Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khuyến
Địa chỉ: Lô V5, KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Du Lịch Quang Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Du Lịch Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bồng
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Long, Thôn Lũng Khê, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hàng Không

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hàng Không - Đại diện pháp luật: Kiều Ngọc Khanh
Địa chỉ: ( Thuê Cty TB Cao Quý, CN Bắc Ninh), Cụm CN Hà Mãn Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Thuận Thành

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Thuận Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: CCN Trí Quả (Thuê Cty tnhh Thương Binh Cao Quý), Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Vnp - Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Vnp - Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Phố Dâu (NR Cao Xuân Long), Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Ngân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Ngân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thanh Tùng) Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thuận Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thuận Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị La
Địa chỉ: NR ông Lê Văn Ký, Thôn Bùi Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nq Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thực Phẩm Nq Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Trần Anh Quyết
Địa chỉ: Thôn Thiện Dũ (xứ đồng Cầu Sông), Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Xốp Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nhựa Xốp Việt Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Trung
Địa chỉ: Lô V4, Khu CN nhỏ và vừa Hà Mãn � Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Vietnam Buwon

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vietnam Buwon - Đại diện pháp luật: Bang Kichan
Địa chỉ: Lô III.7.2, Khu Công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xe Điện Hnk

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xe Điện Hnk - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Kiên
Địa chỉ: Phố Dâu (NR Hoàng Đình Hiểu), Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tân Đại Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tân Đại Thành - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quyết
Địa chỉ: Thôn Đại Trạch (NR Nguyễn Thị Tình), Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phương Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phương Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Điển
Địa chỉ: Thôn Đông Cốc (NR Nguyễn Thị Thử), Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Lô 30, Khu nhà ở Phía Tây, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tae San Vina (Nộp thay)

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tae San Vina (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô V9.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Hoàng Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Hoàng Vinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thành
Địa chỉ: Khu Bến Hồ (thuê NR: Đoàn Xuân Thịnh), Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Nhựa Và Thép Fortune Host (Việt Nam)

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhựa Và Thép Fortune Host (Việt Nam) - Đại diện pháp luật: Lin, Hon-Chien
Địa chỉ: Lô CN12.2, CN13.1, khu công nghiệp Thuận Thành II, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Và Thương Mại Đặng Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Và Thương Mại Đặng Gia - Đại diện pháp luật: Đặng Gia Thủy
Địa chỉ: Xóm Đền (NR Đặng Gia Hoài), Thôn Tam á, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm & Dv Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Tm & Dv Phú Quý - Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Kiên
Địa chỉ: NR Vũ Đăng Vịnh, Xóm Hồ, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Domino Food

Mã số thuế: Công Ty TNHH Domino Food - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn Yên Ngô (NR Trần Văn Dé), Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Hoàng Hà Print

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Hà Print - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tỉnh
Địa chỉ: Thôn Tam á (NR Hoàng Thị Tỉnh), Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh