Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Gia Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH HồNG HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH HồNG HạNH - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Nguyên
Địa chỉ: (NR Đào Trọng Nghiệp) Thôn Hiệp Sơn, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU HảI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU HảI BìNH - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tùy
Địa chỉ: Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH BắC NINH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BắC NINH VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn ích Phú (NR Nguyễn Văn Tụ), Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng công chứng Hoàng Tình

Mã số thuế: Văn phòng công chứng Hoàng Tình - Đại diện pháp luật: Hoàng Tình
Địa chỉ: Số nhà 43, đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Du Học Kanto

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Du Học Kanto - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 92 đường Bình Than, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Bronze

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Bronze - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tới
Địa chỉ: (Nhà ông Đinh Văn Tới), Thôn Ngọc Xuyên, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công ích Gia Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Công ích Gia Bình - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thanh
Địa chỉ: Số nhà 36, Đường Ngô Gia Tự, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Ubi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ubi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số 160 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Nông NghiệpTổng HợpTiến Đạt

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông NghiệpTổng HợpTiến Đạt - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tuân
Địa chỉ: (NR ông Trần Quang Tuân) Kênh Phố, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Gia Hào

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Gia Hào - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyên
Địa chỉ: Số nhà 39 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thành Lợi

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thành Lợi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Tiểu Than (NR Hà Thế Bảo), Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Thịnh Hưng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Thịnh Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hưng
Địa chỉ: Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH May Mặc Quyền Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Mặc Quyền Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Cương
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai (NR Nguyễn Kim Cương), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Trần Đình Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Trần Đình Đức - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Thiên Đức (NR Trần Đình Đức), Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại K&T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại K&T - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Huyền
Địa chỉ: Khu nhà ở phía Nam TL 282 (NR: Nguyễn Bá Quang), Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đại Tín Gia Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Tín Gia Bình - Đại diện pháp luật: Trần Đình Vọng
Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nam Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nam Việt - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 148 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cơ Khí Venus

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cơ Khí Venus - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Đăng Quân, thôn Nội Phú, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Xuân Lai

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Xuân Lai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đăng
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Kim Thúy, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế An Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Định Cương (NR ông Nguyễn Đức Giao), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát & Xây Dựng Sinh Hằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát & Xây Dựng Sinh Hằng - Đại diện pháp luật: Đặng Danh Sinh
Địa chỉ: Thôn Nhân Hữu (Nhà ông Đặng Danh Thể), Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Phòng Tài nguyên môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên môi trường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Đuờng Trung tâm huyện lỵ Thị trấn Gia Bình,, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Phòng Tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thoại
Địa chỉ: Đường trung tâm huyện Thị trấn Gia Bình,, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Định Việt Delta

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Định Việt Delta - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thụy
Địa chỉ: Số 379 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Mải - Chi Nhánh Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Mải - Chi Nhánh Tại Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châm
Địa chỉ: Thôn Gốm (NR Nguyễn Văn Mải), Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lụa
Địa chỉ: Thôn Cẩm Xá (NR Phan Đình Lượt), Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Hoàng Tú Gb

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Tú Gb - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Phúc Lai (NR Nguyễn Thị Hinh), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Thiện Phúc

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Thiện Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Số 01, Hoàng Tế Mỹ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Trường Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Trường Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: (NR: ông Nguyễn Xuân Trường), Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Liệu May Trung Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Liệu May Trung Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Khuyên
Địa chỉ: NR ông Phạm Trọng Bỉ, Thôn Trung Thành, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh