Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HUMAN TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUMAN TECH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: (NR bà Đỗ Thị Lan) đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THéP AN VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THéP AN VY - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: (NR Trần Thị Ngự) khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN FOREST & FRIENDS BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN FOREST & FRIENDS BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Yêm
Địa chỉ: Số 83, Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH HồNG HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH HồNG HạNH - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Nguyên
Địa chỉ: (NR Đào Trọng Nghiệp) Thôn Hiệp Sơn, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TàI CHíNH 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TàI CHíNH 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Hùng
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Lê Hồng Phong, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hiệp
Địa chỉ: (NR Nguyễn Sỹ Hiệp) thôn Hoài Thị, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH TRUNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH TRUNG DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ước
Địa chỉ: Số nhà 69, Đường Phạm Văn Chất, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ TUấN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ TUấN Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ
Địa chỉ: (NR Nguyễn Anh Vũ) Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU HảI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU HảI BìNH - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tùy
Địa chỉ: Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hạnh
Địa chỉ: Ngã tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ALO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ALO - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hà
Địa chỉ: Số 41, Ngõ 221, Hồ Ngọc Lân, Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MôI TRườNG VIệT TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG VIệT TIếN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tú
Địa chỉ: N 13 Khu đô thị Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH AI PROFESSION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AI PROFESSION - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuyến
Địa chỉ: (NR: Nguyễn Hữu Tuyến), Khu đất mới Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VươNG TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VươNG TUấN - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HOàNG LONG KINH BắC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG LONG KINH BắC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lương
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình (NR bà Nguyễn Thị Kim Lương), Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU HòA PHú TạI BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU HòA PHú TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Ngô Hoà Quảng
Địa chỉ: Xóm ô, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AMWAY VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH AMWAY VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thiên Triều
Địa chỉ: Lô số 7, Đường TS 9, KCN Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM SôNG CầU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC PHẩM SôNG CầU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Sen
Địa chỉ: Số 162 đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SP VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SP VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Sáng, phố Phan Huy Chú, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP NGHĩA THủY

Mã số thuế: CôNG TY CP NGHĩA THủY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Lộc
Địa chỉ: Thôn Tiêu Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DũNG THàNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DũNG THàNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ: Thôn Lộ Bao (NR: Nguyễn Đức Duyên), Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Đông (NR Nguyễn Công Lưu), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐứC AN PHươNG UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC AN PHươNG UYêN - Đại diện pháp luật: Lương Thị Trang
Địa chỉ: (NR Lương Thị Trang) khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DY FOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DY FOOD - Đại diện pháp luật: Kim Dukyang
Địa chỉ: (Thuê nhà Nguyễn Hồng Hà) Đường âu Cơ, khu Y Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG LUYệN KIM Cự PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG LUYệN KIM Cự PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thành
Địa chỉ: Số 586, Đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH BắC NINH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BắC NINH VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn ích Phú (NR Nguyễn Văn Tụ), Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI TLP VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI TLP VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nhung
Địa chỉ: (NR Nguyễn Bá Thước) Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HồNG QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HồNG QUâN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nha
Địa chỉ: (NR Lai Hữu Dương), đường 42, chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Tape & Film Solutions Vina (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Tape & Film Solutions Vina (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn (TX: Công ty CP M.S.C), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ELNOA VINA (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH ELNOA VINA (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh