Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Giá Rai

CHI NHáNH 4 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU

Mã số thuế: CHI NHáNH 4 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệu
Địa chỉ: Số 185, ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 2 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU

Mã số thuế: CHI NHáNH 2 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệu
Địa chỉ: Số 218, ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH XăNG DầU Số 7 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHươNG THảO BạC LIêU

Mã số thuế: CHI NHáNH XăNG DầU Số 7 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHươNG THảO BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sử
Địa chỉ: ấp 15, Xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tý Tiền

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tý Tiền - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 11 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 11 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 81, Khóm 5, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thành Phước

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thành Phước - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thới
Địa chỉ: Số 36, Quốc Lộ 1A, Khóm 3, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đại Dũng Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đại Dũng Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thảo Ngọc
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Giải Khát Phương Hằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Giải Khát Phương Hằng - Đại diện pháp luật: Trịnh Phương Đại
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Đại Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Đại Phú Quý - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hoàng
Địa chỉ: Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu Iii - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu Iii - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 226, Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu Ii - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu Ii - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 52, ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Kim Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Kim Cà Mau - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Xuân Mai
Địa chỉ: ấp 6, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Quốc Quy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Quốc Quy - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Quy
Địa chỉ: ấp 18, Xã Phong Thạnh A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Huỳnh Nhựt

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Huỳnh Nhựt - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nhựt
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Kiều Khanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Kiều Khanh - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều
Địa chỉ: ấp 18, Xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Hà Giá Rai

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Hà Giá Rai - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hải Hà
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Gia Nghi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Gia Nghi - Đại diện pháp luật: Trương Chí Linh
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Loan

Mã số thuế: Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Loan - Đại diện pháp luật: Trần Thúy Uyên
Địa chỉ: ấp 3A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Ngân Tuyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Ngân Tuyền - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diệu
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Vũ Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Vũ Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phương
Địa chỉ: Số 01, ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bá Thảo - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Châu Bá Thảo

Mã số thuế: Chi Nhánh Bá Thảo - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Châu Bá Thảo - Đại diện pháp luật: Trần Bá Tùng
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Tình Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Tình Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Công
Địa chỉ: Khóm 3, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kim Yến

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kim Yến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thảo Yến

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thảo Yến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Và Điện Máy Phú Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Và Điện Máy Phú Khánh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 68, Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thuận

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thuận - Đại diện pháp luật: Vương Phước Thuận
Địa chỉ: Số 101 Quốc lộ 1A, Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến An

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân  Tiến An - Đại diện pháp luật: Trương Văn Kết
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quang Hải

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quang Hải - Đại diện pháp luật: Tiêu Quang Hải
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Trần Hiếu Trung
Địa chỉ: ấp 1, TT. Giá Rai, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Phòng Văn Hoá Và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hoá Và Thông Tin - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Thắng
Địa chỉ: ấp 1, TT. Giá Rai,, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu