Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành Phố Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH HOàNG PHúC QUốC Tế

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH HOàNG PHúC QUốC Tế - Đại diện pháp luật: Lý Thị Bé Huyên
Địa chỉ: Số 317, 319, 321, Đường Trần Phú, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu

Mã số thuế: Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Tạ Trung Dũng
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM MEKONG BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM MEKONG BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Yến
Địa chỉ: Đường Trần Hồng Dân, Khóm 3, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NHâN BạC LIêU

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NHâN BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Cẩm Tiên
Địa chỉ: 132C/4, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AQUA KEY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AQUA KEY - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Đầy
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN RI NO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN RI NO - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Duy
Địa chỉ: Số 30 D2, Đường 19, Khóm 10, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A 1, 3 Khu Công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 50 - CôNG TY Cổ PHầN PHI KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH 50 - CôNG TY Cổ PHầN PHI KHOA - Đại diện pháp luật: Trương Đình Thạc
Địa chỉ: Lô L3, 12, Tầng 3 Trung Tâm thương mại VinCom Bạc Liêu, Khóm, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINDS

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINDS - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Nga
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Vincom Bạc Liêu, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 5 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU 5 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 6, Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 4 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU 4 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 5/123A, Khóm 5, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế NAM THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế NAM THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cẩm Phượng
Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Đại Hành, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH KHắC MINH XD06

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHắC MINH XD06 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Liêm
Địa chỉ: 066B/7, Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Giám
Địa chỉ: Số 04, Khu tập thể công ty quản lý đường bộ 719, Đường 23/8,, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MUốI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MUốI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Đạt
Địa chỉ: Số C37 Lô C, Nội bộ Trung tâm thương mại, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Lê THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Lê THANH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Quang
Địa chỉ: Số 026, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 7, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN DUY HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN DUY HUỳNH - Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Long
Địa chỉ: Số 173C/4, Bến xe Bạc Liêu, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHáT TRIểN ĐôNG DươNG - CửA HàNG KING SPORT BạC LIêU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHáT TRIểN ĐôNG DươNG - CửA HàNG KING SPORT BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Lê Trường Mạnh
Địa chỉ: Số 132/4, Quốc Lộ 1A, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Văn phòng Luật sư Hải Lâm

Mã số thuế: Văn phòng Luật sư Hải Lâm - Đại diện pháp luật: Lê Hải Lâm
Địa chỉ: Số 179/4, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN MôI TRườNG XANH NHậT TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN MôI TRườNG XANH NHậT TâN - Đại diện pháp luật: Văn Nhật Tân
Địa chỉ: T10, 19, 20 Đường Trần Văn Bỉnh, Khu dân cư, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử - ĐIệN LạNH UY Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử - ĐIệN LạNH UY Vũ - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Uy Vũ
Địa chỉ: Số 1A/5, Đường Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ BảO Vệ BảO AN BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ BảO Vệ BảO AN BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 252, Đường Tôn Đức Thắng, Khóm 10, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thể Thao Anh Quân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thể Thao Anh Quân - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Sang Hà
Địa chỉ: Số 31A, đường Võ Thị Sáu, Khóm 1, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp - Thủy Sản Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp - Thủy Sản Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thái
Địa chỉ: E56, Khu dân cư Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Anh Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Anh Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Lâm Triết Hùng
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Khóm 10, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Đông Nhi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Đông Nhi - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Sương
Địa chỉ: Số 134, Đường 23/8, Khóm 1, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu I - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu I - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Trí Thức - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 13, Đường Trần Huỳnh, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Phát Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Phát Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiển
Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Duẫn, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cho Thuê Mua Bán Thiết Bị Cơ Giới Dân Dụng Công Nghiệp Tr

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cho Thuê Mua Bán Thiết Bị Cơ Giới Dân Dụng Công Nghiệp Tr - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 555A/7 đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sửa Chữa ô Tô Thu Hiền

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sửa Chữa ô Tô Thu Hiền - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 9A/8, Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu