Các doanh nghiệp tại Bắc Kạn
BK

CÔNG TY TNHH THĂNG LONG 66

Mã số thuế: 4700281667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ: Tổ 11C, Phường Đức Xuân

BK

TRƯỜNG MẦM NON THANH THỊNH

Mã số thuế: 4700281473 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Thu

Địa chỉ: Cốc Po,, X� Thanh Th�nh

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÂM GIANG

Mã số thuế: 4700281177 - Đại diện pháp luật: Cao Tuấn Anh

Địa chỉ: Số nhà 27, tổ 7, Phường Phùng Chí Kiên

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN HÀ

Mã số thuế: 4700281113 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mậu

Địa chỉ: Thôn Thái Bình,, X� Qu�n H�

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4700280670 - Đại diện pháp luật: Ma Đức HUyên

Địa chỉ: Thôn Làng Sen,, X� ��ng Th�ng

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ YÊN PHONG

Mã số thuế: 4700280624 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tiệp

Địa chỉ: Bản Lanh,, X� Y�n Phong

BK

TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHONG

Mã số thuế: 4700280631 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Tám

Địa chỉ: Bản Lanh,, X� Y�n Phong

BK

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280487 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Thức

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc,, Xã Bộc Bố

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình,, X� Thanh Th�nh

BK

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH BK

Mã số thuế: 4700280078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng

Địa chỉ: Tổ 10,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC KẠN - BẠCH THÔNG - CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700279883 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Đồng

Địa chỉ: Tổ 1,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ MĂNG XANH

Mã số thuế: 4700279795 - Đại diện pháp luật: Lâm Hông Thinh

Địa chỉ: Tổ 16,, Thị trấn Bằng Lũng

BK

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 4700279643 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Cường

Địa chỉ: Bó Pết,, Xã Yên Thịnh

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ NA RÌ

Mã số thuế: 4700279280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: thôn Bản Bia,, Thị trấn Yến Lạc

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700279241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: Thôn Lũng Tao,, Xã Cường Lợi

BK

CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUỲNH

Mã số thuế: 4700279185 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Quỳnh

Địa chỉ: Thôn Ba Phường,, Xã Cẩm Giàng

BK

UBND XÃ VĂN VŨ

Mã số thuế: 4700278907 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Sang

Địa chỉ: Thôn Thôm Khinh,, X� V�n V�

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP LỰC

Mã số thuế: 4700278840 - Đại diện pháp luật: Long Minh Giám

Địa chỉ: Nà Lạn,, X� Hi�p L�c

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4700278590 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Huấn

Địa chỉ: Làng Sen,, X� ��ng Th�ng

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHONG

Mã số thuế: 4700278600 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chín

Địa chỉ: Bản Lanh,, X� Y�n Phong