Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Xuân
Địa chỉ: Quốc lộ 37, Thôn Chùa, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PALLET PHONG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PALLET PHONG VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG THIêN PHú LụC NGạN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG THIêN PHú LụC NGạN - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn ải, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã thanh niên Minh Đức

Mã số thuế: Hợp tác xã thanh niên Minh Đức - Đại diện pháp luật: Đào Duy Tuyên
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VIễN HảI - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIễN HảI - CHI NHáNH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Viễn
Địa chỉ: Lô CN1, cụm công nghiệp Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHáNH 372 Lê LợI BắC GIANG - CôNG TY TNHH GIA HồI

Mã số thuế: CHI NHáNH 372 Lê LợI BắC GIANG - CôNG TY TNHH GIA HồI - Đại diện pháp luật: Ninh Tiến Đạt
Địa chỉ: Số 372 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM & DV THế BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM & DV THế BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bình
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình (Nhà riêng ông Đinh Văn Mến), Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuyết
Địa chỉ: Thôn ải, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Giang
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Trường Thành

Mã số thuế: Hợp tác xã Trường Thành - Đại diện pháp luật: Tô Hiến Thành
Địa chỉ: Danh Thượng 2, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG - Đại diện pháp luật: Vi Văn Bông
Địa chỉ: Thôn Dầm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐứC MINH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC MINH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lai
Địa chỉ: Thôn Nam Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN - Đại diện pháp luật: Lục Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Trại Mít, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM Và DV TUấN HIềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và DV TUấN HIềN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Đường Vành Đai Đông Bắc, Khu Đồng Bứa, thôn Hương Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH Vị PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vị PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lộ
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH GốM Sứ DUY HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GốM Sứ DUY HưNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: Số 187, đường Cả Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Song Khê, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT HHT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT HHT - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Nam
Địa chỉ: Số 109 đường Nguyên Hồng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

HTX Sản Xuất Và Bao Tiêu Sản Phẩm Mỳ Chũ Nam Dương Linh Dư

Mã số thuế: HTX Sản Xuất Và Bao Tiêu Sản Phẩm Mỳ Chũ Nam Dương Linh Dư - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Linh
Địa chỉ: Bồng 2, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tùng
Địa chỉ: KI ốt số 5 siêu thị Thiên ân, Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ Hà PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ Hà PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Văn Miếu, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT GPS

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT GPS - Đại diện pháp luật: Dương Văn Chuyên
Địa chỉ: Số 200 đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO - Đại diện pháp luật: Lê Thế Hải
Địa chỉ: Thôn Yên Hà, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT Hà BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT Hà BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Hà MY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Hà MY - Đại diện pháp luật: Thân Ngọc Phụng
Địa chỉ: Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC áNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC áNH DươNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thụy
Địa chỉ: Đội I, Văn Miếu, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TECOVET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TECOVET - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tân
Địa chỉ: Số 01 Ngõ 139 Tổ Dân Phố Phú Mỹ, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Hiệp Hòa I

Mã số thuế: Hợp tác xã Hiệp Hòa I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Hợp Vang, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hòa
Địa chỉ: Xóm Chằm Cũ, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY - Đại diện pháp luật: Phạm Công Hoằng
Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang