Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Yên Dũng

CôNG TY TNHH MôI TRườNG TUấN Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG TUấN Tú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM OANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM OANH SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Trung 2, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH Đồ Gỗ NộI THấT NGUYễN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Đồ Gỗ NộI THấT NGUYễN CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Trại Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH NướC TINH KHIếT TâM TíN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NướC TINH KHIếT TâM TíN PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thú
Địa chỉ: Thôn Vườn Tùng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MạO HợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MạO HợI - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Lô số 15, 17 cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VENZA BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VENZA BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Song Khê, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tùng
Địa chỉ: KI ốt số 5 siêu thị Thiên ân, Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO - Đại diện pháp luật: Lê Thế Hải
Địa chỉ: Thôn Yên Hà, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THáI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THáI Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN GạCH TUYNEL ĐA THịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GạCH TUYNEL ĐA THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hân
Địa chỉ: Thôn Đa Thịnh, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Dũng - Bắc Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Dũng - Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Thân Ngọc Hưng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 284, thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Pt Daehan Global Yên Dũng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Pt Daehan Global Yên Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Nham Sơn, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CN Bắc Giang-Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

Mã số thuế: CN Bắc Giang-Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Ngụy Phan Bích
Địa chỉ: Thôn Đông Hương, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Vinageo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Vinageo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Minh Sơn An

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Minh Sơn An - Đại diện pháp luật: Hà Văn Được
Địa chỉ: Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Hanil Technology Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hanil Technology Việt Nam - Đại diện pháp luật: Hong Ki Kwang
Địa chỉ: Lô 15 và 17 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Thăng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Thăng - Đại diện pháp luật: Ngụy Ngọc Thăng
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tae Won - Chi Nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tae Won - Chi Nhánh Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Phan Anh Hải
Địa chỉ: Lô 14 cụm công nghiệp Nội Hoàng (Thuê xưởng công ty TNHH Việ, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Trọng Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Trọng Nghĩa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Đường Hoàng Thám, Tiểu khu 3, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quân Phượng Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Quân Phượng Hoàng - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân
Địa chỉ: Số nhà 300 tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Vk.Sun

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vk.Sun - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Đông Minh Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Đông Minh Việt Nam - Đại diện pháp luật: Su Yu Feng
Địa chỉ: Lô 15, cụm công nghiệp Nội Hoàng (Thuê nhà xưởng của xí nghi, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhi Danh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhi Danh - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Hiếu Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Hiếu Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Thôn Dung, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Nước Và Môi Trường Hải Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nước Và Môi Trường Hải Bình - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Hải
Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Dv & Xd Đồng Tâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dv & Xd Đồng Tâm - Đại diện pháp luật: Thân Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tô�Ng HơÊP Chiê�N Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tô�Ng HơÊP Chiê�N Trang - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Đa�Ng
Địa chỉ: Thôn Đông Kha�nh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH In Và Quảng Cáo Việt Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH In Và Quảng Cáo Việt Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố Trung 02, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang