Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lục Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và Tư VấN AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và Tư VấN AN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lĩnh
Địa chỉ: Khu Đầu Cầu, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuyết
Địa chỉ: Thôn ải, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG - Đại diện pháp luật: Vi Văn Bông
Địa chỉ: Thôn Dầm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN - Đại diện pháp luật: Lục Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Trại Mít, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hòa
Địa chỉ: Xóm Chằm Cũ, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiến
Địa chỉ: Khu Ao Dài thôn Vân Động, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khải Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khải Phong - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Bảo
Địa chỉ: Thôn Già Khê, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh,dịch vụ chăn nuôi Vũ Xá

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh,dịch vụ chăn nuôi Vũ Xá - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Tâm
Địa chỉ: nhà riêng ông Vũ Thành Tâm Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tiến Thành Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tiến Thành Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Trí

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Trí - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 240 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Băng Anh Quân

Mã số thuế: Công Ty TNHH San Lấp Mặt Băng Anh Quân - Đại diện pháp luật: Trần Anh Quân
Địa chỉ: Thôn Nghè, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế Toàn Cầu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế Toàn Cầu - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hòa
Địa chỉ: Số 240 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Chu Gia

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Chu Gia - Đại diện pháp luật: Vi Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Phòng Khám Đa Khoa Suối Mỡ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng

Mã số thuế: Phòng Khám Đa Khoa Suối Mỡ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khám Vàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khám Vàng - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Sự
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Nam Phúc Pk

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Nam Phúc Pk - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Lan
Địa chỉ: Thôn Kỳ Anh, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoáng Sản An Bình Abc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khoáng Sản An Bình Abc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Số 142 phố Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Vlxd Lê Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vlxd Lê Hoàng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn An Thịnh, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Gạch Tuynel Tiên Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Tuynel Tiên Hưng - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Công Nghiệp Dương Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghiệp Dương Hà - Đại diện pháp luật: Hà Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Rìa Trong, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty CP Công Nghệ Di Động Lục Nam

Mã số thuế: Công Ty CP Công Nghệ Di Động Lục Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Số 98B, đường Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Trường An Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trường An Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nam
Địa chỉ: Số 226, phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH May Hùng Cường

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Hùng Cường - Đại diện pháp luật: Cao Thị Vui
Địa chỉ: Thôn Phú Yên 3, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thiết Bị Sơn Hai Xin Da

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Sơn Hai Xin Da - Đại diện pháp luật: Lăng Thị Năm
Địa chỉ: Thôn Cống 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Lực

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Lực - Đại diện pháp luật: Dương Công An Tỉnh Bắc Giang L
Địa chỉ: Thôn Nội Chùa, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Nhật

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Nhật - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Điê�U Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Điê�U Dương - Đại diện pháp luật: Nguyê�N ThiÊ Thu�Y Dương
Địa chỉ: Thôn Gia� Khê, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tmdv Xây DưÊNg Nam Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tmdv Xây DưÊNg Nam Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn LiÊch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Gạch Anh Trúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Anh Trúc - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Hố Trúc, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang