Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Hoà

Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh

Mã số thuế: Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân
Địa chỉ: Thanh Phác, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Huệ
Địa chỉ: Thôn An Thông, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH - 1TV KếT CấU THéP TôN LợP - KCT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  - 1TV KếT CấU THéP TôN LợP - KCT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuất
Địa chỉ: Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Xuân
Địa chỉ: Quốc lộ 37, Thôn Chùa, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Giang
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Trường Thành

Mã số thuế: Hợp tác xã Trường Thành - Đại diện pháp luật: Tô Hiến Thành
Địa chỉ: Danh Thượng 2, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Hiệp Hòa I

Mã số thuế: Hợp tác xã Hiệp Hòa I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Hợp Vang, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY - Đại diện pháp luật: Phạm Công Hoằng
Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Giống cây trồng rau sạch Cầu Hương

Mã số thuế: Hợp tác xã Giống cây trồng rau sạch Cầu Hương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thanh Phác, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cung ứng Nguồn Nhân Lực Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cung ứng Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Số 28 đường Trường Chinh, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Toàn Thiên Phát Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Toàn Thiên Phát Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần ô Tô Việt Hàn Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần ô Tô Việt Hàn Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Văn Thành Hưng
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Kim Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Kim Bảo - Đại diện pháp luật: Nông Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Danh Thượng 1, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B

Mã số thuế: Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tùng
Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tuấn Mai

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tuấn Mai - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: Mai Thượng, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Duy Long

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Duy Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Tân Hưng, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Đông Dương T&P

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đông Dương T&P - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Minh Đường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Minh Đường - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sửu
Địa chỉ: Thôn Minh Đường, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Inox Trang Khoa

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Inox Trang Khoa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quyền
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Nalotech Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nalotech Việt Nam - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Thịnh

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Địa chỉ: Khoát, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Thành Công

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Thành Công - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Tứ, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Nhà Văn Phòng, Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đttm Tâm An

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đttm Tâm An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ba
Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tú Anh Hiệp Hòa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tú Anh Hiệp Hòa - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Mai Phong, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH May Mặc Và Xây Dựng Minh Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Mặc Và Xây Dựng Minh Phát - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn An Thông, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xd Và Tm Linh Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xd Và Tm Linh Phú - Đại diện pháp luật: Trâng Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Ngọc Ninh, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Việt Tiến

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Việt Tiến - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Thái
Địa chỉ: Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Vnt

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Vnt - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phi
Địa chỉ: Thôn Chớp, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ninh Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ninh Thuận - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang