Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải
Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoa
Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Vọng
Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên - môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên - môi trường - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kinh
Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Động
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: Phòng kinh tế và hạ tầng - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm dạy nghề

Mã số thuế: Trung tâm dạy nghề - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động - Thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động - Thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thoa
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên
Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Văn hoá và Thông tin

Mã số thuế: Phòng Văn hoá và Thông tin - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Toan
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị Trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tinh
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính - kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - kế hoạch - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Châm
Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Hoàng Thăng Bắc
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà - Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải
Địa chỉ: Tổ 11A Thị Trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Bình,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Vinh
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Thành Nam

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Thành Nam - Đại diện pháp luật: Trần Văn Choát
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Sông Cầu,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: Trung tâm giáo dục thường xuyên - Đại diện pháp luật: Lưu Duy Hậu
Địa chỉ: Phường Minh Khai,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội

Mã số thuế: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Canh
Địa chỉ: Số 98, Đường Minh Khai, Phường Nguyễn Thị Minh Khai,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Mã số thuế: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe - Đại diện pháp luật: Tạc Văn Nam
Địa chỉ: Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

Mã số thuế: Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Đại diện pháp luật: Riêu Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mã số thuế: Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Số 3, đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật: Nông Văn Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên & Môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên & Môi trường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính Kế hoạch - Đại diện pháp luật: Lục Văn Hoan
Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Thương Mại Huy Hoàng Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Huy Hoàng Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Trương Đăng Huy
Địa chỉ: Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yến Lạc - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường
Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn