Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TâN PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN TâN PHú - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Hiền
Địa chỉ: Số LK9/01 Khu Khang Linh, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NGọC THANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NGọC THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN CáT LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN CáT LợI - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Bảo Yến
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phước Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT THươNG MạI ĐìNH MINH THư

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT THươNG MạI ĐìNH MINH THư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Loan
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Lộc, Làng 1, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH VINAFAB

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VINAFAB - Đại diện pháp luật: Ngô Thu Hằng
Địa chỉ: Số 569 Trương Công Định, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA SEN PHú Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA SEN PHú Mỹ - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chu
Địa chỉ: Đường số 1B, khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH XâY DựNG THANH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THANH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Số 542/18 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng đại diện Siva & Associates Inc

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Siva & Associates Inc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Nhung
Địa chỉ: 40/6/6 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHâN PHốI HàNG TIêU DùNG KIM NGâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHâN PHốI HàNG TIêU DùNG KIM NGâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Điền
Địa chỉ: 63 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHUNHO VINA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH  CHUNHO VINA - Đại diện pháp luật: Lee Dong Uk
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ LướI VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ LướI VàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 12 Lê Quang Định, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Vũ HảI ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Vũ HảI ĐôNG - Đại diện pháp luật: Hồ Hà Trung
Địa chỉ: Số 42D Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TườNG KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TườNG KHáNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Địa chỉ: Số 901 đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG KHáNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG KHáNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khánh
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Bị CôNG NGHệ SAO VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Bị CôNG NGHệ SAO VIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Công Phượng
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long
Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHí VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHí VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Đức Chí
Địa chỉ: ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH Mỹ HUệ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH Mỹ HUệ - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Huệ
Địa chỉ: 169 Hùynh Tấn Phát, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH TIGON VũNG TàU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIGON VũNG TàU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi Linh
Địa chỉ: 74 A5 Trương Công Đinh, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH GRANITE KHáNH NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GRANITE KHáNH NGUYêN - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Quỳnh Vi
Địa chỉ: Số 153 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 6, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TôN THéP TRầN KIêN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TôN THéP TRầN KIêN - Đại diện pháp luật: Kiên Minh Tha
Địa chỉ: 2960 Cách mạng tháng tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ DU LịCH VINH QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ DU LịCH VINH QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hải
Địa chỉ: 49 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI QUANG NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI QUANG NINH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Lý
Địa chỉ: Số 780/37L Bình Giã, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ THIêN âN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ THIêN âN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ly Na
Địa chỉ: 50 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH TRUNG TâM ĐIêU KHắC VũNG TàU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUNG TâM ĐIêU KHắC VũNG TàU - Đại diện pháp luật: Lê Duy Sinh
Địa chỉ: 93 Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH Tư VấN HàNG HảI Tô & Lê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN HàNG HảI Tô & Lê - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: 97 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 16-1/15

Mã số thuế: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 16-1/15 - Đại diện pháp luật: Từ Thành Nghĩa
Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG KIM LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG KIM LONG - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thúy Ngọc
Địa chỉ: ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và VậN TảI BIểN BOM Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và VậN TảI BIểN BOM Bà RịA VũNG TàU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Hòa
Địa chỉ: 112 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Hùng
Địa chỉ: 52 Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu