Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN Cà PHê Mỹ XUâN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Cà PHê Mỹ XUâN - Đại diện pháp luật: Đào Như Hùng
Địa chỉ: tổ 16, ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ NăNG LượNG PHáT THUậN - CHI NHáNH VũNG TàU

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ NăNG LượNG PHáT THUậN - CHI NHáNH VũNG TàU - Đại diện pháp luật: Chu Văn Phát
Địa chỉ: 22D10 Ngô Quyền, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI NAM DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI NAM DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vụ
Địa chỉ: Số 893/13 đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH KIếN BIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN BIểN - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 360/62/1/8 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT THáI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Phú
Địa chỉ: Số 808/D6 đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Học Viện Anh Quốc

Mã số thuế: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Học Viện Anh Quốc - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Trung Nguyên
Địa chỉ: 165 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HậU CầN THủY SảN LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HậU CầN THủY SảN LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trường
Địa chỉ: ấp Lò vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ GIớI PHú CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ GIớI PHú CườNG - Đại diện pháp luật: Phan Thành Tâm
Địa chỉ: ấp Phước Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THáI BìNH TâN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THáI BìNH TâN THàNH - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Hiện
Địa chỉ: Tổ 6, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HUỳNH PHáT LựC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HUỳNH PHáT LựC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 6, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TOàN THắNG LợI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TOàN THắNG LợI - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Tuyên
Địa chỉ: ấp Tân Ninh, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậT LIệU XâY DựNG HòA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậT LIệU XâY DựNG HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Tổ 26, thôn Sông Cầu, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT NấM LINH CHI THủY TIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT NấM LINH CHI THủY TIêN - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hưng
Địa chỉ: Số 81A Lê Lợi, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI MáY VăN PHòNG VIệT THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI MáY VăN PHòNG VIệT THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Thành
Địa chỉ: Số 289 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH KHAI THáC KHOáNG SảN Và XâY DựNG ANH Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHAI THáC KHOáNG SảN Và XâY DựNG ANH Mỹ - Đại diện pháp luật: Phan Thị Mỹ Oanh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phước Tân 1, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VIễN THôNG TRầN GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VIễN THôNG TRầN GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 12, ấp 3, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DịCH Vụ Mỹ PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DịCH Vụ Mỹ PHú - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thế Huy
Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Phú Hà, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VũNG TàU XANH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VũNG TàU XANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thành
Địa chỉ: Số 52, ấp An Lạc, Xã An Nhứt, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH Số 10 CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và DU LịCH XUYêN VIệT OIL

Mã số thuế: CHI NHáNH Số 10 CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và DU LịCH XUYêN VIệT OIL - Đại diện pháp luật: Hoàng Thiên Nhiên
Địa chỉ: Sô� 40 Quô�c lôÊ 55, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHú HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHú HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Nam
Địa chỉ: ấp Tân Trung, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THàNH CôNG VN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THàNH CôNG VN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: 125A Chi Lăng, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUảNG CáO ANH THư

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUảNG CáO ANH THư - Đại diện pháp luật: Trần Kim Thư
Địa chỉ: Khu phố Hải An, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO LED THàNH DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO LED THàNH DANH - Đại diện pháp luật: Võ Văn Danh
Địa chỉ: Số 252 Độc Lập, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI & QUảN Lý Dự áN PHươNG LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & QUảN Lý Dự áN PHươNG LâM - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hiền
Địa chỉ: 239 Ba Cu, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ LINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ LINH PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Linh
Địa chỉ: ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHươNG QUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHươNG QUỳNH - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Sang
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THọ PHáT LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THọ PHáT LộC - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Phi Lynh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU NóN Lá

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU NóN Lá - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mầu
Địa chỉ: 207 ấp Chu Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XâY DựNG Và Cơ KHí MINH THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XâY DựNG Và Cơ KHí MINH THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 43/52 ô4, Khu phố Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH GIảI PHáP Và Kỹ THUậT PHONG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP Và Kỹ THUậT PHONG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Chi
Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu