Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tri Tôn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Lưu Văn út
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI - Đại diện pháp luật: Phạm ánh Quyên
Địa chỉ: Số 444, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Tổ 15, đường Hùng Vương, Khóm 1, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thừa
Địa chỉ: Khóm V, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP DượC HậU GIANG TạI TỉNH AN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY CP DượC HậU GIANG TạI TỉNH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Đào Trần Phú
Địa chỉ: ấp Tà Dung, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Phúc ánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Phúc ánh - Đại diện pháp luật: Phạm Phúc ánh
Địa chỉ: ấp Cây Me, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Nhân Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Nhân Đức - Đại diện pháp luật: Lê Kim Thoa
Địa chỉ: ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bảo Bảo An Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bảo Bảo An Giang - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Quốc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Iii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Iii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 193 Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Ngọc Thiên Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngọc Thiên Thành - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Em
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phú Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phú Lợi - Đại diện pháp luật: Võ Văn Khanh
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bính Thân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bính Thân - Đại diện pháp luật: Trần Kim Lợi Em
Địa chỉ: Tổ 24, Khóm 1, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Triều Nam Anh - Cửa Hàng Kinh Doan

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Triều Nam Anh - Cửa Hàng Kinh Doan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vinacam Tri Tôn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vinacam Tri Tôn - Đại diện pháp luật: Lâm Thành Kiệt
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phát Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phát Lợi - Đại diện pháp luật: Hồ Trung Nhã
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lương Phi

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lương Phi - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Tuyến đường ĐT 955B, ấp An Thành, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lạc Quới

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lạc Quới - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Tuyến đường T5 (ĐH.82), ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Nông Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Nông Việt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Phú Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Phú Thịnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Thanh Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Thanh Phong - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Rò Leng, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Tiên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Tiên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 494, ấp Ninh Thuận, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghệ Pro.Tech An Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghệ Pro.Tech An Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 17, Khóm Núi Nước, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tân Trường Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tân Trường Hùng - Đại diện pháp luật: Trần Văn Rớt
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tính
Địa chỉ: Xã Châu Lăng,, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Trạm Cấp Phát Nhiên Liệu Hoà Bình 5

Mã số thuế: Trạm Cấp Phát Nhiên Liệu Hoà Bình 5 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Tâm
Địa chỉ: Tô Bình Cô Tô Tri Tôn,, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Cửa Hàng Xăng Dầu Liên Minh

Mã số thuế: Chi Nhánh Cửa Hàng Xăng Dầu Liên Minh - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Liêm
Địa chỉ: An Lợi, Châu Lăng,, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Phân Xưởng Nước Đá Tri Tôn

Mã số thuế: Phân Xưởng Nước Đá Tri Tôn - Đại diện pháp luật: Muth Sô Minh
Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng đạo,, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Lâm Bình Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Lâm Bình Phát - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Cà
Địa chỉ: ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Võ Minh Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Võ Minh Linh - Đại diện pháp luật: Võ Minh Linh
Địa chỉ: ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang