Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tịnh Biên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Em
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Số 24, Tổ 5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 149/9, ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Iv Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Iv Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 159/5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lâm Hùng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lâm Hùng Anh - Đại diện pháp luật: Lâm Hùng Anh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Y
Địa chỉ: Tổ 6, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu An Giang - Cửa Hàng Xăng Dầu Văn Giáo

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu An Giang - Cửa Hàng Xăng Dầu Văn Giáo - Đại diện pháp luật: Phan Phú Thọ
Địa chỉ: ấp Đây Cà Hom, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Gắn Máy Handa - Cửa Hàng Xe Gắn Máy Tuyết Nhi 2

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Gắn Máy Handa - Cửa Hàng Xe Gắn Máy Tuyết Nhi 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chấn
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Việt Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Việt Nghĩa - Đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Hên
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bà Đen, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Tân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Tân - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 237, Tổ 12, ấp Đông Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Vĩnh Tâm

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Vĩnh Tâm - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Hương lộ 11, ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công an huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Công an huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Trường Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Trường Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vũ
Địa chỉ: 12, Tổ 2, Khóm Xuân Hoà, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh 7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Thiên Đường

Mã số thuế: Chi Nhánh 7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Thiên Đường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Hth Tịnh Biên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hth Tịnh Biên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hiệp Vân Mango

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hiệp Vân Mango - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh Tịnh Biên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Trãi, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trạm Thú Y huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Trạm Thú Y huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hồng
Địa chỉ: Võ Văn Nhứt, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Tịnh Biên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch
Địa chỉ: ấp Trung Bắc Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Mã số thuế: ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc - Đại diện pháp luật: Trương Hiệp Nghị
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Đạo
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính Kế Hoạch - Đại diện pháp luật: Lê Văn Em
Địa chỉ: TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trường Mầm Non Hướng Dương

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hướng Dương - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Anh
Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, TT Tịnh Biên,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Bồi Dưởng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưởng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ny
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Khôi Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khôi Nguyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên
Địa chỉ: Đường số 2 Khu Thương mại thuộc Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Tịnh Bi, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Hồng - Đại diện pháp luật: Hồ Hồng hạnh
Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trường Mầm Non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Trương Cẩm Liên
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TTrấn Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang