Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại An Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU KIM THúY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XăNG DầU KIM THúY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phôi
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 1, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HòA BìNH AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HòA BìNH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Trần Kim Hằng
Địa chỉ: Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG HAI BòN LONG XUYêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG HAI BòN LONG XUYêN - Đại diện pháp luật: Lê Huy Phương
Địa chỉ: 132A Lê Minh Ngươn, Khóm 1, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NộI THấT HUỳNH TRâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NộI THấT HUỳNH TRâM - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Trâm
Địa chỉ: 70/11, Khóm Long Hưng 1, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CN DNTN Quí Hằng tại Châu Thành

Mã số thuế: CN DNTN Quí Hằng tại Châu Thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Hòa 3, TT An Châu, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CôNG TY CP MôI TRườNG XANH AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY CP MôI TRườNG XANH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thu
Địa chỉ: Số 573 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Lưu Văn út
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BảO THịNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BảO THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan
Địa chỉ: 468, ấp Hòa Phú, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Em
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn An
Địa chỉ: 126/55A, Khóm Bình Đức I, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI - Đại diện pháp luật: Phạm ánh Quyên
Địa chỉ: Số 444, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ Mỹ HòA 16

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ Mỹ HòA 16 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Điệp
Địa chỉ: Đường Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN XăNG DầU MộNG LINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN XăNG DầU MộNG LINH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lớn
Địa chỉ: 242, ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và THẩM ĐịNH GIá ĐôNG DươNG TạI MIềN TâY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và THẩM ĐịNH GIá ĐôNG DươNG TạI MIềN TâY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bảo Lộc
Địa chỉ: 190B Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN NHâN LOAN HAI BòN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN NHâN LOAN HAI BòN - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thanh Loan
Địa chỉ: Số 53 Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN KHáNH TRANG AN GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN KHáNH TRANG AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: 024, Tổ 1, ấp Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIM NGọC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIM NGọC HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn
Địa chỉ: ấp Bình Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CáM SạCH TRườNG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CáM SạCH TRườNG AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: Số 21/34, Tổ 13, Khóm Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN PHáT KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN PHáT KHANG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thơ
Địa chỉ: 41, Lô 2, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bé
Địa chỉ: Số 195/4A Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thanh
Địa chỉ: 403B/21 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Số 43 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bích Loan
Địa chỉ: Số 594D/30 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhựt Bằng
Địa chỉ: Số 1057, Tổ 36, ấp Kiến Bình 1, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu

Mã số thuế: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Đường âu Cơ, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN - Đại diện pháp luật: Phan Văn Long
Địa chỉ: ấp Mỹ Hóa II, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Số 24, Tổ 5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nghỉ
Địa chỉ: Số 542, Tổ 11, ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT - Đại diện pháp luật: Châu Mỹ Hoa
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tú
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang